Torgeir Alvsaker, norsk arkitekt. Utdannet ved Bergen Tekniske Skole. Etter et opphold i USA (1905–16), startet han egen praksis i Bergen, 1948–69 i kompaniskap med E. Vaardal-Lunde. Hans brede produksjon speiler et halvt århundres arkitekturutvikling, fra jugendstil over klassisisme til funksjonalisme, men er alltid preget av en vilje og evne til innordning i det stedlige miljø. Foruten eneboliger og boligfelt, de fleste i Bergen, tegnet han flere forretningsgårder, offentlige bygninger og kirker (dels i samarbeid med Vaardal-Lunde).