Kristian Biong, født i Oslo, norsk arkitekt. Utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Egen praksis fra 1900, fra 1930 i kompaniskap med sin sønn H. Nissen Biong. Biongs arbeider viser en rik variasjon av uttrykksmidler, fra engelsk nyklassisisme og romantikk til 1930-årenes funksjonalisme. Et hovedverk fra hans tidlige år er Kongevillaen (Kongsseteren) på Voksenkollen i Oslo (1907–10), mens han i 1928 mottok Houens fonds premie for Den norske Creditbanks hovedkontor i Oslo (1925–26). Av senere hovedarbeider kan nevnes Bionggården (1931–32) og Torggt. 2 (1940–41), begge i Oslo.