Frithjof Hjalmar Reppen, født i Istanbul, norsk arkitekt. Hans produksjon var liten, men de to boligblokkene han fikk oppført ved Majorstuen i Oslo (1930) er et av landets fineste boliganlegg fra den tidlige funksjonalismen.