Kirsten Sand, norsk arkitekt, utdannet ved NTH i 1919 som den første kvinne med full arkitektutdannelse. Sand hadde praksis ved offentlige og private arkitektkontorer før hun i 1928 åpnet sin egen praksis i Oslo som hun drev i 10 år. I denne tiden var det særlig småhus og hytter hun tegnet, de fleste av husene ble oppført i Aker. Etter den annen verdenskrig var hun en sentral skikkelse i gjenoppbyggingen av Nord-Norges brente steder. Hun bodde 1945–52 i Skjervøy, hvor hun var Husbankens distriktsarkitekt i Nord-Troms. I denne tiden tegnet hun ca. 30 typetegninger, deretter flyttet hun til Tromsø, hvor hun var Husbankens distriktsarkitekt til 1966. Hun var sterkt engasjert i boligsaken, var medarbeider i utstillingen Vann til husmødrene, Østkantutstillingen 1939 og medarbeider ved Oslo Byes Vels boligundersøkelse som startet i 1942. Sands egen bolig i Tromsø, oppført i 1952, er fredet. Huset er utformet slik at det skulle passe for hverdagslivet i familier uten hushjelp, med vekt på løsninger som lettet arbeidet for husmoren.