Otto Valentin Juell, født i Kristiania, norsk arkitekt, utdannet ved Den kgl. Tegneskole (1903), deretter arkitektstudier i München (1904). Virket som arkitekt i USA 1904–16 og i Kristiania 1916–20. Etter å ha vært knyttet til Norsk Maskinindustri på Hamar til 1928, der han også hadde privat praksis, flyttet han til Oslo og inngikk samarbeid med arkitekt Otto L. Scheen. Hans viktigste arbeid er A/S Vinmonopolets (nå Arcus') anlegg på Hasle (1933, Houens fonds diplom 1934). Bygget er et monumentalt, teglforblendet funkisbygg i betong. Han og Scheen tegnet også flere moderne leie- og forretningsgårder i Oslo.