Helmer Hofset, norsk arkitekt. Utdannet ved NTH 1947, professor samme sted. Tildelt Treprisen 1975 for sine mange småhusarbeider, der han har maktet å tilpasse materialet til stadig skiftende produksjons- og brukskrav på en måte som har bidratt til en videreføring og fornyelse av norsk trehustradisjon.