Harald Frithjof Petersen, født i Oslo, norsk arkitekt. Som assistent hos en lang rekke av landets ledende arkitekter utførte han i årene frem mot 1920 flere større bygg i nordisk nybarokk, bl.a. Bergens Handels- og Rederiforening (1919, som selvstendig arbeidspartner hos Sigurd Lunde). På egen hånd fikk han oppført Eugene Hansens småhjem for gamle i Oslo (1918–28), et anlegg preget av de engelske hagebyideene. Ingwald Nielsen-gården i Oslo (1933, i samarbeid med Harald Aars) og østfløyen på Universitetsbiblioteket (nå Nasjonalbiblioteket) i Oslo (1945) viser at han også behersket funksjonalismen.