Harald Hjermann Løkeland, norsk arkitekt. Etablerte eget firma i 1953, senere i kompaniskap med Jørgen W. Aall og Øyvind Ragde i firmaet Aall-Løkeland-Ragde AS. Firmaet utformet en rekke større boliganlegg i Bergen, bl.a. Landås med Landåstorget (1954-1959), Mannsverk (1959), Slettebakken (1961), Sølvberget (1965) og Fyllingsdalen (1967) og Loddefjord (1973). Løkeland innførte og utviklet elementbygging i stor skala i Bergen, og fikk bl.a. etablert et lokalt elementbyggeri for å sikre leveransene til de store boligprosjektene. Av andre større arbeider kan nevnes NKP-bygget i Bergen sentrum (1982), administrasjonsbygg for Statoil i Bergen (1983) og hotellbygget Edvard Grieg på Sandsli (1987).