Einar Hedén, norsk arkitekt, utdannet ved Statens arkitektkurs 1951, var hovedmannen bak bevaringen av gamle Stavanger. Allerede i 1951 tok han initiativ til å bevare et forslummet område på Straen, sentralt i gamlebyen, og 1957 kom så reguleringsplanen som førte til at 173 bygninger i det gamle Stavanger ble bevart. Hedén var reguleringssjef i Hetland kommune fra 1961, fylkesreguleringsarkitekt i Rogaland fra 1965 og byantikvar i Stavanger fra 1974. Ble tildelt flere utmerkelser for sin innsats for arbeidet med å få bevart Stavangers gamle trehusbebyggelse, og 1988 ble Foreningen Gamle Stavanger og Stavanger kommune v/ byantikvar Hedén tildelt Houens fonds diplom for bevaringen av Gamle Stavanger.