Knut Hoem, norsk arkitekt, utdannet ved NTH 1954. Praksis sammen Ingeborg Hoem fra 1959, med Louis Kloster fra 1967 og Nils Jacobsen fra 1977, også samarbeid med Helge Schelderup og Ole Tonning, og Hilde Haga, Rune Grov og Trine Sylten. Hoem og hans samarbeidspartnere har en rik produksjon, hovedsakelig i Stavangerområdet, preget av et moderat moderne formspråk med evne til innordning i en gitt sammenheng. Blant hans mange bygg kan nevnes Tjensvoll kirke (1978) og gravkapell (sammen med Ingeborg Hoem, 1995), Sola videregående skole (1985, Houens fonds diplom 1991). Statens byggeskikkpris for forskningssentret Hanabryggene i Sandnes (1987) og Stavanger Aftenblad på Bryne (1995).