Erik Langdalen, i Trondheim, norsk arkitekt. Utdannet ved Norges tekniske høgskole. Egen praksis sammen med Nic. Stabell 1960–65, fylkesreguleringsarkitekt i Oppland 1965–68, dosent i arealplanlegging ved Norges landbrukshøgskole 1968, professor 1975–91. Medlem i Europarådets naturvernkomité 1970–74. Premiert i flere arkitektkonkurranser.