Johan Lindstrøm, født i Lærdal, norsk arkitekt. Utdannet ved NTH 1921. Allsidig praksis i Bergen, hvor han bl.a. tegnet flere eneboliger. Han vant i 1955 konkurransen om restaurering av Håkonshallen, et arbeid som under noe endrede forutsetninger ble gjennomført av sønnene Jon og Claus sammen med Peter Helland-Hansen (1955–61).