En arkitekt er en person som ut fra en egnet utdannelse planlegger fysiske omgivelser med mål om å ta vare på menneskers praktiske og åndelige behov. Omgivelsene arkitekter arbeider med, spenner fra møbler og hus til byer og anlegg i landskapet. Begrepet arkitekt kommer fra gammelgresk og betyr første byggmester, men kan også forstås som en som legger store planer. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Arkitekter og arkitektur-institusjoner

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt