Arkitekter og arkitektur-institusjoner

En arkitekt er en person som ut fra en egnet utdannelse planlegger fysiske omgivelser med mål om å ta vare på menneskers praktiske og åndelige behov. Omgivelsene arkitekter arbeider med spenner fra møbler og hus til byer og anlegg i landskapet.. Hele artikkelen

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 7 kategorier:

  1. Internasjonale arkitekter fra 1600 til 1900
  2. Internasjonale arkitekter fram til 1600
  3. Internasjonale arkitekter og arkitektkontorer fra 1900 til i dag
  4. Internasjonale arkitekturinstitusjoner
  5. Norske arkitekter fram til 1900
  6. Norske arkitekter og arkitektkontorer fra 1900 til i dag
  7. Norske arkitekturinstitusjoner