Harald Kaas, norsk arkitekt og byggmester, utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Kristiania, deretter ved Baugewerkschule i Eckernförde og Polytechnicum i München. Han hadde sin praksis i Kristiania, men det er særlig som bygningskyndig assistent ved Statsbanenes Hovedstyre han er kjent. Han hadde denne stillingen 1908–14, og tegnet i disse årene stasjonsbygningene Flisa-Elverum, en del stasjonsbygninger på Bergensbanen og noen enkeltstasjoner. Bygningene hans er preget av eldre østnorsk byggeskikk, og av den nasjonale nybarokken som kom på moten i disse årene. Det mest kjente bygget hans i Oslo er Norsk Trelastlagers nybarokke lagerbygning i Schweigaards gate 28, oppført 1911, brant 2003.