John Egil Tverdahl, født i Trondheim, norsk arkitekt. Utdannet i Trondheim 1913. Foruten arbeid med skulptursamlingen og Fischers arkeologiske undersøkelser av Nidarosdomen, ligger Tverdahls innsats hovedsakelig i en rekke kirkebygg på Nordmøre og i Nordland, de fleste preget av hans interesse for 1600-tallets kirkearkitektur.