L2 Arkitekter AS, norsk arkitektkontor, stiftet 1986 som Lunde & Løvseth A/S Arkitekter av Ivar Lunde (f. 1957) og Morten Løvseth (f. 1956) etter førstepremie i arkitektkonkurranse om Fredrikstad rådhus og kulturhus. Morten Løvseth forlot firmaet i 2003, firmaet ble deretter reetablert med nytt navn i 2004. I tillegg til Ivar Lunde har firmaet to partnere, Jon Flatebø (f. 1956) og Jon Inge Bruland (f. 1959). Blant firmaets prosjekter kan nevnes hovedkontor for Veidirektoratet/Alnafossen kontorpark (2003), Lillestrøm kulturhus (2004), Psykologisk Institutt UIO, Forskningsveien 3 (2005) og Badeanlegg i Høyanger (2005).