Kristofer Andreas Lange, født i Oslo, norsk arkitekt; sønn av B. C. Lange. En av landets ledende reguleringsarkitekter etter O. Hoff, som han hadde vært assistent for. Flere oppdrag ble utført etter seire i konkurranser, bl.a. Sogn hageby, Oslo (1920). Tegnet sammen med Th. Chr. Hauff Sinsenbyen, Oslo (1934–39). Av enkeltbygg kan nevnes Majorstuhuset i Oslo.