Nils Henrik Eggen, norsk arkitekt, utdannet ved NTH 1957, egen praksis i Trondheim, der han har stiftet Nils Henrik Eggen Arkitektkontor AS og Eggen Arkitekter AS. Av hans arbeider kan nevnes Oppdal sentralskole (1969), fjellstue i Kautokeino (1971), Müllerhotell Stjørdal (1980), bo- og servicesenteret Havsteinprosjektet i Stabells veg 4, Trondheim (1992) og nybygget i tilknytning til Erkebispegården i Trondheim (1997). Dette siste regnes som et meget vellykket eksempel på tilpasning av et moderne bygg til et historisk bygningsmiljø. I 2004 vant Eggen Arkitekter AS konkurransen om boligfeltet Jektholtet utenfor Harstad.