Einar Vaardal-Lunde, født i Bergen, norsk arkitekt. Utdannet ved Norges tekniske høgskole i 1940. Deltok i gjenreisingsarbeidet i Finnmark 1945–47, startet egen praksis i Bergen 1948, de første årene i kompaniskap med Torgeir Alvsaker. Hans produksjon omfatter offentlige bygg som rådhus, sykehus og kirker, boliganlegg, bankbygg og hoteller, foruten større industri- og næringsbygg, de fleste på Vestlandet. Var også engasjert i prosjekter i Tanzania og Portugal.