Østfold - samferdsel

To jernbanelinjer går gjennom Østfold: Østfoldbanens østre og vestre linje. Vestre linje går fra Oslo sørover til Moss og via Fredrikstad til Sarpsborg, der den møter østre linje. Den fortsetter sørøstover gjennom Halden kommune og inn i Sverige ved Kornsjø. Østre linje grener av fra vestre linje på Ski og kommer inn i fylket like vest for Tomter i Hobøl. Den går over Askim mot sørøst til Mysen, der den bøyer mot sør til Sarpsborg. Alle gjennomgående persontog fra Oslo til Halden og Sverige går vestre linje, dobbeltspor Moss–Oslo.

Det foreligger planer om utvidelse av dobbeltsporet på vestre linje til Fredrikstad innen 2020. Mellom Ski og Oslo bygges det ny høyhastighetsbane (Follobanen), noe som vil gi betydelig forbedring i jernbaneforbindelsen mellom Østfold og Oslo. Banen er planlagt ferdig i 2021.

De viktigste veiene i fylket er E 6 fra Oslo gjennom Moss og Sarpsborg til Sverige ved Svinesund (motorveistandard gjennom hele Østfold), samt E 18, som fra Oslo kommer inn i Østfold vest for Elvestad i Hobøl og går via Askim og Mysen inn i Sverige øst for Ørje (motorveistandard fra Knapstad østover til grensen; øst for Ørje med to kjørefelt). Fra E 6 går sideveier til Fredrikstad og Halden, henholdsvis Rv. 110 og Rv. 21. Flere nord–sørgående riksveier binder de indre bygdene sammen med byene. Forbindelsene øst–vest i fylket er færre, noe som har sammenheng med bosetning og topografi; ikke minst danner Glomma en barriere. Fem steder går broer over Glomma: ved Fossum på E 18, ved Vamma på Fv. 115 sør for Askim, to i Sarpsborg – den gamle broen over Sarpsfossen (nå Fv. 118) og den nye på E 6 ved Sannesund – samt Fredrikstad bro (Fv. 110).

Moss har bilfergeforbindelse over Oslofjorden til Horten. Østfold har i alt seks riks- og fylkesveier til Sverige. Veinettet i fylket er tett, særlig utenfor raet, der bosetningen er tettest. Østfold hadde 2013 4,6 prosent av det offentlige veinettet i landet mot 1,3 prosent av rikets areal og 5,6 prosent av folkemengden.

Moss Lufthavn Rygge åpnet for sivil flytrafikk oktober 2007 og nedlagt igjen november 2016.

Over Østfolds tollsteder har det tradisjonelt gått en betydelig utenrikshandel, noe som avspeiler fylkets tidligere betydelige industrivirksomhet. Denne har gått tilbake i flere tiår i takt med fylkets reduserte andel av landets industri, og 2016 hadde Østfold 4,2 prosent av landets samlede eksport av varer mot over 10 prosent på 1970-tallet. Andelen har stabilisert seg de siste årene. Viktigste vareslag er kjemiske produkter og andre industriprodukter, og viktigste utførselssteder er Sarpsborg, Halden og Fredrikstad.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg