Karlshus, tettsted og administrasjonssenter i Råde kommune, Østfold. Trelast- og trevareindustri med blant annet sagbruk og ferdighusfabrikk, for øvrig mølle og mekanisk verksted. Karlshus er et trafikknutepunkt; veikryss mellom E 6 (OsloSarpsborgGöteborg) og Rv. 110 (Karlshus–FredrikstadSkjeberg). I tettstedet ligger Råde stasjon på Østfoldbanens vestre linje. Råde bygdemuseum. Like øst for tettstedet ligger Råde kirke fra 1185.