Aremark

Faktaboks

Landareal
282 km²
Innbyggertall
1 325 (1. januar 2020)
Administrasjonssenter
Fossby
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Østfold)
Innbyggernavn
aremarking
Målform
bokmål
Kommunenummer
3012 (fra 01.01.2020, tidligere 0118)
Høyeste fjell
Høgestang (275 moh.)

Kommunevåpen

Aremarks plassering i tidligere Østfold fylke.

Av /Store norske leksikon ※.

Aremark. Kulturlandskap ved Øymarksjøen med den restaurerte husmannsplassen Bøensætre i bakgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Aremark kirke fra 1861 ligger på østsiden av Aremarksjøen, mellom sjøen og fylkesvei 21. Kirken er tegnet av arkitekt Peter Høier Holtermann.

.
Lisens: fri

Artikkelstart

Aremark er en kommune i Viken fylke som omfatter Haldenvassdraget nordøst for Halden med skogstrekningene på begge sider. Kommunen grenser i øst til Sverige.

Aremark ble opprettet da det lokale selvstyret ble innført i 1837. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1903 etter at Øymark, som utgjorde nordre del av den daværende kommunen, ble utskilt. Kommunen grenser foruten til Sverige i øst til Halden i sørvest, til Rakkestad i nordvest og Marker i nord.

Natur

Aremark er en utpreget skogsbygd, og nesten 80 prosent av kommunens areal er skog. Berggrunnen består hovedsakelig av grunnfjellsgneis med strøkretning omtrent nord–sør. Dette har vært bestemmende for landformene, som er preget av nord–sørgående smådaler. Høyest når grunnfjellet i sørøst (Høgestang 275 meter over havet, kommunens høyeste punkt). Områder med løsavsetninger og dermed jordbruk av betydning finner en først og fremst rundt Aremarksjøen.

Praktisk talt hele kommunen har avløp til Haldenvassdraget. Et unntak er Store Le (svensk Stora Le) på grensen mot Sverige i nordøst, en sjø som hovedsakelig ligger på svensk side av grensen, og som har avløp til Vänern og dermed til Göta älv. Haldenvassdraget danner to større sjøer i kommunen, Aremarksjøen og Aspern, og i tillegg stikker en tredje, Øymarksjøen (Bøensfjorden), så vidt inn i kommunen i nord.

Bosetningen

Bosetningen er for en vesentlig del konsentrert til områdene langs Haldenvassdraget, særlig i de nordlige deler av kommunen med administrasjonssenteret Fossby som ligger lengst sør på østsiden av Aremarksjøen. Over halvparten av kommunens samlede befolkning er bosatt i Fossbyområdet på østsiden av Aremarksjøen med Tordivelen, avløpet fra Aremarksjøen (2020). Fossby ble frem til 2016 klassifisert som tettsted. Senere har Aremark, sammen med Rømskog, som nå er en del av Aurskog-Høland kommune, vært de eneste kommunene i tidligere Østfold fylke uten tettsteder.

Redusert sysselsetting i jord- og skogbruket bidro til Aremarks relativt klare nedgang i folketallet frem til 1960-tallet. Kommunen hadde 1353 innbyggere i 1970, mot 1724 i 1950 og over 2100 i 1860-årene. Fra 1970 hadde folketallet først vekst, deretter en relativt stabil periode frem til årtusenskiftet. Siden har folketallet stort sett hatt nedgang. I tiårsperioden 2011–2021 var denne gjennomsnittlig 0,6 prosent årlig, mot en vekst på 1,0 prosent årlig i daværende Østfold fylke unntatt Rømskog i samme periode.

Næringsliv

Jordbruk og skogbruk er hovednæringer. Produksjon av korn er dominerende driftsform, og kornarealet utgjør 65 prosent av kommunens samlede jordbruksareal (2019). Det holdes også noe husdyr, særlig storfe og høns. Skogen har stor betydning, og avvirkningen i Aremark utgjorde 67 100 kubikkmeter i 2019.

Industrien er beskjeden og omfattet i 2019 seks prosent av kommunens arbeidsplasser, tolv prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon. Den klart viktigste industribransjen er produksjon av gummi-, plast- og mineralske produkter.

Den utbygde vannkraften i Aremark begrenser seg til Strømsfoss kraftverk, som utnytter det 2,5 meter høye fallet mellom Øymarksjøen og Aremarksjøen i Haldenvassdraget. Midlere årsproduksjon er på 2,5 gigawattimer (GWh) per 2019.

En stor del av de bosatte yrkestakerne i Aremark har arbeid utenfor kommunen. I 2019 gjaldt dette 66 prosent av de bosatte yrkestakerne, hvorav 38 prosent i Halden, i alt ni prosent både i de tre nabokommunene Indre Østfold/Marker/Rakkestad og i Sarpsborg/Fredrikstad, samt tre prosent i Oslo.

Samferdsel

Fylkesvei 21 («Villmarksveien») går langs Haldenvassdraget nordover til Ørje og sørvestover til Halden. Ellers fylkesveiforbindelser med Rakkestad (fylkesvei 124) og Nössemark ved Stora Le i Sverige (fylkesvei 106).

M/S Brekke tilbyr kanalcruise for turister i Haldenvassdraget. Det foregår ikke lenger fløting av tømmer i vassdraget, men slusene er i drift. Av slusene ligger én, Strømsfoss (2,5 meter løftehøyde), i Aremark.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Aremark hører til Øst politidistrikt, Søndre Østfold tingrett og Borgarting lagsmannrett.

Aremark kommune tilsvarer soknet Aremark i Østre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Søndre Viken regionråd sammen med Fredrikstad, Halden, Hvaler og Sarpsborg.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Aremark til Idd og Marker fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Aremark

For statistiske formål er Aremark kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen seks grunnkretser: Bergstrøm, Ara-Le, Fossby, Bjørkebekk, Kvisler og Holt.

Historikk og kultur

Ved gården Fange på østsiden av Aremarksjøen ligger en grav fra slutten av steinalderen (hellekiste) som er 3500–4000 år gammel. I skogtraktene mellom Haldenvassdraget og svenskegrensen er det flere bevarte husmannsplasser; Bøensæter er restaurert og gjort til et gårds- og landskapsmuseum med blant annet en gammel skolestue. Strømsfoss har sluser, møllemuseum og brygge for M/S Brekke. Arebekken bygdetun ligger også i Aremark.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1986) viser to blå elger i skrå rekke mot sølv bakgrunn, og viser til at Aremark er en utpreget skogskommune med en betydelig bestand av elg.

Navnet Aremark kommer av norrønt Aramǫrk, av ari, ‘ørn’, tidligere navn på Aremarksjøen, og mǫrk, ‘mark, skog’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hannås, Olav (1937): Aremark og Øymark herredsstyrer gjennem 100 år, Finn boken
  • Jacobsen, Frank Kiel (1992): Lokalhistorisk veiviser for Halden og Aremark
  • Prang, Roger, red. med flere (2004): Aremark : bygd i grenseland, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg