Kommunevåpen

. begrenset

Plassering i Østfold fylke.

KF-bok. begrenset

Aremark. Aremark kirke er tegnet av arkitekt P.H. Holtermann og ble innviet 1861.

KF-arkiv. fri

Aremark, kommune i Østfold fylke, omkring Haldenvassdraget nordøst for Halden. Kommunen grenser til Sverige i øst, til Halden og Rakkestad i vest og Marker i nord.

Kommunen ble opprettet da det lokale selvstyret ble innført 1837. Kommunen fik sine nåværende grenser i 1903 etter at Marker ble utskilt. Kommunen grenser til Sverige i øst, Halden i sørvest og Rakkestad i nordvest og Marker i nord.

Aremark er en utpreget skogsbygd, og nesten 4/5 av kommunens areal er skog. Berggrunnen består hovedsakelig av grunnfjellsgneis med strøkretning omtrent nord–sør. Dette har vært bestemmende for landformene, som er preget av nord–sørgående smådaler. Høyest når grunnfjellet i sørøst (Høgestang 275 moh., kommunens høyeste punkt). Områder med løsavsetninger og dermed jordbruk av betydning finner en først og fremst rundt Aremarksjøen.

Praktisk talt hele kommunen har avløp til Haldenvassdraget; et unntak er Store Le (svensk Stora Le) på grensen mot Sverige i nordøst, en sjø som har avløp til Vänern og dermed til Göta älv. Haldenvassdraget danner to større sjøer i kommunen, Aremarksjøen og Asperen, og i tillegg stikker en tredje, Øymarksjøen (Bøensfjorden), så vidt inn i kommunen i nord.

Bosetningen er for en vesentlig del konsentrert til områdene langs Haldenvassdraget, særlig i de nordlige deler av kommunen. Administrasjonssenteret Fosby, som er kommunens eneste tettsted, ligger ved sørenden av Aremarksjøen. Stedet hadde 348 innbyggere i 2015, 25 prosent av kommunens samlede folketall. Aremark hadde med dette den laveste andelen tettstedsbefolkning blant Østfolds kommuner utenom Rømskog, som ikke har noe tettsted.

Reduksjonen i sysselsettingen i jord- og skogbruket bidro til Aremarks relativt klare reduksjon i folketallet frem til 1960-tallet. Således hadde kommunen 1353 innbyggere i 1970 mot 1724 i 1950. Etter 1970 har folketallet vært relativt stabilt, og utgjorde 1406 i 2015 etter en svak nedgang i tiårsperioden 2005-15 på gjennomsnittlig 0,1 prosent årlig mot en vekst på 1,1 prosent i Østfold i samme periode.

Jord- og skogbruk er hovednæringer. Kornproduksjonen er dominerende driftsform, og kornarealet utgjør 75 prosent av kommunens samlede jordbruksareal (2014). Det holdes også noe husdyr, særlig storfe og høns. Skogen har stor betydning, og avvirkningen i Aremark, som utgjorde 66 900 m3 i 2014, er etter Rakkestad, Halden og Marker den største blant kommunene i Østfold. Industrien er beskjeden.

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Aremark. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen i kommunen er på 3 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ett kraftverk i kommunen, Strømsfoss, mellom Øymarksjøen og Aremarksjøen i Haldenvassdraget.

En stor del av de bosatte yrkestakere i Aremark har arbeid utenfor kommunen, i 2014 gjaldt dette 62 prosent, 38 prosent i Halden alene, i alt 7 prosent i nabokommunene Marker og Rakkestad..

Rv. 21 («Villmarksveien») går langs Haldenvassdraget nordover til Ørje og sørvestover til Halden. Ellers fylkesveiforbindelser med Rakkestad (Fv. 124) og Nössemark ved Stora Le i Sverige (Fv. 106).

Turisttrafikk med M/S Turisten i Haldenvassdraget. Det foregår ikke lenger fløting av tømmer i vassdraget, men slusene er i drift. Av slusene ligger en, Strømsfoss (2,5 m løftehøyde), i Aremark.

Aremark hører til Øst politidistrikt, Halden tingrett og Borgarting lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Indre Østfold regionråd sammen med AskimEidsbergHobølMarkerRømskogSkiptvetSpydeberg og Trøgstad.

Aremark er del av Halden næringsregion sammen med Halden.

Aremark kommune tilsvarer soknet Aremark i Østre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Aremark til Idd og Marker fogderi i Smaalenenes amt.

For statistiske formål er Aremark kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 6 grunnkretser: Bergstrøm, Ara-Le, Fosby, Bjørkebekk, Kvisler og Holt.

Ved gården Fange på østsiden av Aremarksjøen ligger en grav fra slutten av steinalderen (hellekiste), 3500–4000 år gammel. I skogstraktene mellom Haldenvassdraget og svenskegrensen er det flere bevarte husmannsplasser; Bøensæter er restaurert og gjort til et gårds- og landskapsmuseum med bl.a. en gammel skolestue. Strømsfoss har sluser, møllemuseum og brygge for M/S Turisten. Arebekken bygdetun.

Kommunevåpenet (godkjent 1986) viser to blå elger i skrå rekke mot sølv bakgrunn, og viser til at Aremark er en utpreget skogskommune med en betydelig elgbestand.

Navnet Aremark kommer av norrønt Aramǫrk, av ari, 'ørn', tidligere navn på Aremarksjøen, og mǫrk, 'mark, skog'.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.