Aremark

Faktaboks

landareal:
282 km²
innbyggertall:
1 357
administrasjonssenter:
Fosby
fylke:
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Østfold)
innbyggernavn:
aremarking
målform:
bokmål
kommunenummer:
3012 (fra 01.01.2020, tidligere 0118)
høyeste fjell:
Høgestang (275 moh.)

Kommunevåpen

Av /Store norske leksikon ※.

Aremark. Kulturlandskap ved Øymarksjøen med den restaurerte husmannsplassen Bøensætre i bakgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Plassering i Østfold fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Aremark. Aremark kirke er tegnet av arkitekt P.H. Holtermann og ble innviet 1861.

.
Lisens: fri

Aremark, kommune i Viken fylke, omfatter Haldenvassdraget nordøst for Halden med skogstrekningene på begge sider. Kommunen grenser i øst til Sverige.

Aremark ble opprettet da det lokale selvstyret ble innført i 1837. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1903 etter at Marker, som utgjorde nordre del av den daværende kommunen, ble utskilt. Kommunen grenser foruten til Sverige til Halden i sørvest, til Rakkestad i nordvest og Marker i nord.

Natur

Aremark er en utpreget skogsbygd, og nesten 80 prosent av kommunens areal er skog. Berggrunnen består hovedsakelig av grunnfjellsgneis med strøkretning omtrent nord–sør. Dette har vært bestemmende for landformene, som er preget av nord–sørgående smådaler. Høyest når grunnfjellet i sørøst (Høgestang 275 meter over havet, kommunens høyeste punkt). Områder med løsavsetninger og dermed jordbruk av betydning finner en først og fremst rundt Aremarksjøen.

Praktisk talt hele kommunen har avløp til Haldenvassdraget; et unntak er Store Le (svensk Stora Le) på grensen mot Sverige i nordøst, en sjø som har avløp til Vänern og dermed til Göta älv. Haldenvassdraget danner to større sjøer i kommunen, Aremarksjøen og Asperen, og i tillegg stikker en tredje, Øymarksjøen (Bøensfjorden), så vidt inn i kommunen i nord.

Bosetningen

Bosetningen er for en vesentlig del konsentrert til områdene langs Haldenvassdraget, særlig i de nordlige deler av kommunen med administrasjonssenteret Fosby som ligger lengst sør på østsiden av Aremarksjøen. Snaut halvparten av kommunens samlede befolkning er bosatt i Fosbyområdet på østsiden av Aremarksjøen og Tordivelen som er avløpet fra Aremarksjøen (2018). Fosby ble frem til 2016 klassifisert som tettsted. Senere er Aremark sammen med Rømskog de eneste kommunene i Østfold som ikke har tettsteder.

Redusert sysselsetting i jord- og skogbruket bidro til Aremarks relativt klare nedgang i folketallet frem til 1960-tallet. Således hadde kommunen 1353 innbyggere i 1970 mot 1724 i 1950. Etter 1970 har folketallet vært relativt stabilt, og utgjorde 1398 i 2017 etter en svak nedgang i tiårsperioden 2007–2017 på gjennomsnittlig 0,1 prosent årlig mot en vekst på 1,1 prosent i Østfold som helhet i samme periode.

Næringsliv

Jord- og skogbruk er hovednæringer. Kornproduksjonen er dominerende driftsform, og kornarealet utgjør 69 prosent av kommunens samlede jordbruksareal (2016). Det holdes også noe husdyr, særlig storfe og høns. Skogen har stor betydning, og avvirkningen i Aremark, som utgjorde 75 200 kubikkmeter i 2015, er etter Halden og Rakkestad den største blant kommunene i Østfold. Industrien er beskjeden og omfattet 2015 fire prosent av kommunens arbeidsplasser, ti prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning.

Den utbygde vannkraften i Aremark begrenser seg til Strømsfoss kraftverk som utnytter det 2,5 meter høye fallet mellom Øymarksjøen og Aremarksjøen i Haldenvassdraget. Midlere årsproduksjon er på 2,5 gigawattimer (GWh) per 2016.

En stor del av de bosatte yrkestakere i Aremark har arbeid utenfor kommunen, i 2015 gjaldt dette 61 prosent. Av disse hadde 38 prosent arbeid i Halden, i alt seks prosent i kommunene i indre Østfold, særlig i nabokommunene Marker og Rakkestad, og i alt seks prosent i Sarpsborg og Fredrikstad.

Samferdsel

Fylkesvei 21 («Villmarksveien») går langs Haldenvassdraget nordover til Ørje og sørvestover til Halden. Ellers fylkesveiforbindelser med Rakkestad (fylkesvei 124) og Nössemark ved Stora Le i Sverige (fylkesvei 106).

Turisttrafikk med M/S Brekke i Haldenvassdraget. Det foregår ikke lenger fløting av tømmer i vassdraget, men slusene er i drift. Av slusene ligger én, Strømsfoss (2,5 meter løftehøyde), i Aremark.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Aremark hører til Øst politidistrikt, Halden tingrett og Borgarting lagsmannrett. Aremark kommune tilsvarer soknet Aremark i Østre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet for Halden og Aremark.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Aremark til Idd og Marker fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Aremark

For statistiske formål er Aremark kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen seks grunnkretser: Bergstrøm, Ara-Le, Fosby, Bjørkebekk, Kvisler og Holt.

Historikk og kultur

Ved gården Fange på østsiden av Aremarksjøen ligger en grav fra slutten av steinalderen (hellekiste), den er 3500–4000 år gammel. I skogstraktene mellom Haldenvassdraget og svenskegrensen er det flere bevarte husmannsplasser; Bøensæter er restaurert og gjort til et gårds- og landskapsmuseum med blant annet en gammel skolestue. Strømsfoss har sluser, møllemuseum og brygge for M/S Brekke. Arebekken bygdetun.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1986) viser to blå elger i skrå rekke mot sølv bakgrunn, og viser til at Aremark er en utpreget skogskommune med en betydelig elgbestand.

Navnet Aremark kommer av norrønt Aramǫrk, av ari, ‘ørn’, tidligere navn på Aremarksjøen, og mǫrk, ‘mark, skog’.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hannås, Olav: Aremark og Øymark herredsstyrer gjennem 100 år, 1937, Finn boken
  • Jacobsen, Frank Kiel: Lokalhistorisk veiviser for Halden og Aremark, 1992
  • Prang, Roger, m.fl., red.: Aremark : bygd i grenseland, 2004, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg