Trøgstad (tidligere kommune)

Faktaboks

Landareal
188 km²
Innbyggertall
5 347 (2019)
Administrasjonssenter
Skjønhaug
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Østfold)
Innbyggernavn
trøgsting
Målform
bokmål
Kommunenummer
0122 (fram til 2020)
Høyeste fjell
Viktjernhøgda (331 moh.)

Kommunevåpen

Trøgstad. Fra Båstad nord i kommunen. Her går riksvei 22 forbi Båstad kirke, oppført 1860 etter tegninger av Chr. Grosch. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering i Østfold fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Trøgstad var en kommune i Østfold fylke. Den ble slått sammen med Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg i 2020 og ble en del av Indre Østfold kommune i Viken fylke. Sammenslåingen var en del av en landsomfattende kommunereform.

Trøgstad kommune lå lengst nord fylket, mellom Øyeren og Øgderen (Hemnessjøen). Kommunen grenset mot Enebakk og Spydeberg i Øyeren i vest, Fet i nord og Aurskog-Høland i nordøst og øst, og nådde frem til den veldige sand- og grusavsetningen Mona like nord for Mysen i Eidsberg i sør. Trøgstad grenset til Askim i sørvest.

Trøgstad ble opprettet i 1837 i forbindelse med innføringen av det kommunale selvstyret og hadde uendrede grenser helt til kommunesammenslåingen i 2020.

Natur

Berggrunnen i den tidligere kommunen består av grunnfjellsgneis rikt dekket med marine leiravsetninger i de vestlige strøk sør og øst for Øyeren. Leirslettene her er sterkt oppskåret av bekker og elver, og området har flere ganger vært utsatt for skred, se Båstad og Skjønhaug. Også lenger øst, ved Hærsetsjøen og Grefslisjøen, har man betydelige løsavsetninger. Ellers er det mest skogkledde åser opptil 331 meter over havet (Viktjernhøgda).

En større endemorene demmer opp Øyeren i sørenden og tvinger Glomma vestover, der den danner Mørkfoss, nå oppdemmet i forbindelse med Solbergfoss kraftverk.

Bosetning

Bosetningen i den tidligere kommunen er jevnt fordelt i jordbruksområdene med to tettsteder, Skjønhaug (som var administrasjonssenter) øst for Øyerens sørende og Heiås (Båstad) noe lenger nord. Det er tynnere bosetning i de nordøstre skogtraktene. I 2019 bodde i alt 57 prosent av kommunens befolkning i tettsteder, mot 86 prosent i Østfold som helhet.

Folkemengden i Trøgstad vokste fra 1970-årene, i tiårsperioden 2010–2020 med gjennomsnittlig 0,5 prosent årlig, mot 0,9 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Jordbruker viktig i Trøgstad, og i 2019 var ni prosent av arbeidsplassene i primærnæringene. Jordbruksarealene er konsentrert til områdene med de rikeste løsavsetninger i de vestre og sentrale strøkene av den tidligere kommunen. I 2019 var 32 prosent av totalarealet i Trøgstad kommune dyrket mark. Samme år var 77 prosent av jordbruksarealet benyttet til åker og hage, 73 prosent til korn og oljevekster alene. Husdyrholdet i Trøgstad er relativt stort, og kommunen var blant de betydeligste kommunene i Østfold med hensyn til storfe-, hønse- og svinehold.

Industrien er relativt beskjeden. I 2019 var seks prosent av kommunens arbeidsplasser i denne bransjen, 22 prosent dersom er tar med bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Viktigste industribransjer i 2019 var næringsmiddelindustri (blant annet kornsilo og mølle), verkstedindustri og trevare- og møbelindustri med henholdsvis 44, 42 og 11 prosent av industriens ansatte.

I 2019 hadde 63 prosent av de bosatte yrkestakerne i Trøgstad arbeid utenfor kommunen, hvorav 25 prosent i Askim/Eidsberg, seks prosent i indre Østfold for øvrig, ni prosent i Romeriks-kommunene, seks prosent i Follo-kommunene og ti prosent i Oslo.

Samferdsel

Hovedveien gjennom Trøgstad er riksvei 22 (Lillestrøm–Mysen). Hovedforbindelsen til Oslo går via Lillestrøm; fra de søndre deler også via E18 Askim–Oslo. Fylkesvei 115 går fra Askim gjennom Skjønnhaug og nordøstover til Bjørkelangen. Gjennom de sørøstre delene av den tidligere kommunen går fylkesvei 123 fra Mysen gjennom tettbebyggelsen Havnås til Rødenes i Marker.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

I Skjønhaug ligger Trøgstad kirke fra middelalderen og Trøgstad Bygdemuseum.

Trøgstad hørte til Øst politidistrikt, Heggen og Frøland tingrett og Borgarting lagsmannrett. Trøgstad kommune svarte til de to soknene Båstad og Trøgstad i Østre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen var med i regionrådet Indre Østfold regionråd sammen med Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rømskog, Skiptvet og Spydeberg.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Trøgstad til Rakkestad fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Trøgstad

For statistiske formål var Trøgstad kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 17 grunnkretser:

  • Vestre Trøgstad: Tosebygda, Haugland, Kirkebygda, Gåpårud, Skjønhaug, Tveiten, Jørgentvedt
  • Østre Trøgstad: Risbråte, Hamnås, Bingen, Årstad
  • Båstad: Måstad, Olberg, Skjenneberg, Håkås, Hvammer, Fjell

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1979) hadde en sølv ambolt mot en grønn bakgrunn; symboliserer håndverkstradisjoner.

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn; første ledd er utolket.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Amundsen, Arne Bugge: Trøgstad kulturhistorie, 2004-2008, 3 b., isbn 82-992150-2-1, Finn boken
  • Veiby, Hans: Trøgstad herred 1814-1914, 1914, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg