Østfold er et norsk fylke, mellom Oslofjorden i vest og riksgrensen mot Sverige i øst og sør. I nord grenser Østfold mot Akershus, og i sør og sørvest danner Iddefjorden grensen mot Sverige. Til fylket hører også øygruppen Hvaler i den østlige delen av ytre Oslofjord, utenfor Iddefjordens munning, likeledes de øvrige øyene. Østfold utgjorde i middelalderen Borgarsysla og Borg (Sarpsborg). Hele artikkelen