Østfold

Østfold, det sørøstligste av landets fylker, ligger mellom Oslofjorden i vest og riksgrensen mot Sverige i øst. I nord ligger Akershus, og i sør danner Iddefjorden grensen mot Sverige. Til fylket hører øygruppen Hvaler utenfor Iddefjordens munning og de øvrige øyene i den østlige delen av ytre Oslofjord.Østfold utgjorde i middelalderen Borgarsysla og Borg (Sarpsborg); området fikk navnet Fredrikstad amt med Smaalenene da amtsinndelingen ble innført i 1660-årene. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 18 kategorier:

 1. Aremark
 2. Askim
 3. Eidsberg
 4. Fredrikstad
 5. Halden
 6. Hobøl
 7. Hvaler
 8. Marker
 9. Moss
 10. Rakkestad
 11. Rygge
 12. Råde
 13. Rømskog
 14. Sarpsborg
 15. Skiptvet
 16. Spydeberg
 17. Trøgstad
 18. Våler

Inneholder 25 artikler: