Moss tettsted er administrasjonssenter i Moss kommune, Østfold. Tettstedet strekker seg utover kommunens grenser og inkluderer også tettbebyggelser i Rygge kommune og Vestby kommune, Akershus. Tettstedsbefolkningen i Moss tettsted fordelte seg i 2017 med 31 885 innbyggere i Moss kommune og 8701 og 6062 innbyggere i henholdsvis Rygge og Vestby kommuner.