Landbruksskole var tidligere det vanlige navnet på fagskoler for bønder. Både videregående skoler og fagskoler for høyere yrkesfaglig utdanning tilbyr nå landbruksutdanning. I tillegg tilbyr Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), tidligere Norges landbrukshøgskole, høyere utdanning innen landbruk.

Faktaboks

Også kjent som
jordbruksskole

Videregående skole

Utdanningsprogrammet for naturbruk i videregående opplæring (1. år) har blant annet programområder for heste- og hovslagerfag, landbruk og gartnerinæring, reindrift og skogbruk (2. år) med ytterligere spesialisering i 3. og 4. år. Utdanningen gir rett til å titulere seg som agronom. For folk som er i arbeid gis det utdanning som voksenagronom, der undervisningen er nettbasert og tas på fritida.

Høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskolene tilbyr toårig høyere yrkesfaglig utdanning på nivået over videregående skole. Fagskolen tilbyr normalt utdanning på inntil to års varighet, som enten bygger på fullført videregående skole eller tilsvarende realkompetanse. I motsetning til høyere utdanning er det ikke et gjennomgående krav om generell studiekompetanse, selv om dette kan inngå i opptaksgrunnlaget.

De mange fagskolene, både offentlige og private, tilbyr utdanning som kvalifiserer til et yrkesliv innenfor fagfeltet. Fagskolene reguleres av fagskoleloven, og tilhørende forskrifter.

Historikk

Traktorkurs 1960

Traktorkurset på Storsteigen landbruksskole, våren 1960.

Av /Anno Musea i Nord-Østerdalen.

Jacob Sverdrups private skole på Semb i Borre, Vestfold, var den første landbruksskolen i Norge. Den ble opprettet i 1825 og nedlagt i 1836. I noen år fra 1842 bevilget Stortinget tilskudd til landbruksskoler som fylke, kommune eller private drev. I 1857 var det 18 skoler, i 1877 bare fem. Den eldste eksisterende landbruksskolen er Jønsberg landbruksskole i Stange som ble opprettet i 1847.

Fra 1880-årene gikk både fylkene og staten på nytt sterkere inn for landbruksopplæringen, og 1910 hadde hvert fylke minst én skole.

I 1914 ble en annen skoletype opprettet; småbruksskoler, som la hovedvekt på hagebruk, småfe og fjærfe. Skillet mellom landbruks- og småbruksskole ble fjernet 1938. I årene 1938–65 var den offisielle betegnelsen jordbruksskole.

Landbruksskolene ble sammen med skogskolene og gartnerskolene tidligere administrert av Landbruksdepartementet i henhold til egen lov for disse skolene.

I 1990 ble landbruksskolene lagt inn under lov om videregående opplæring og overført til Utdannings- og forskningsdepartementet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg