Kommunevåpen

. begrenset

Plassering i Østfold fylke.

KF-bok. begrenset

Eidsberg. Eidsberg kirke («Østfold-domen»), steinkirke fra 1200-tallet.

KF-arkiv. fri

Eidsberg, kommune i Østfold fylke, i Indre Østfold, øst for Glomma. Eidsberg kommune ble opprettet 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. Mysen ble skilt ut i 1920 og ble slått sammen igjen med Eidsberg i 1961.

Eidsberg grenser til Marker i øst, Rakkestad i sør, Skiptvet i sørvest, Askim i nordvest, Trøgstad i nord, samt Aurskog-Høland (Akershus) lengst i nordøst. Kommunen omfatter lavlandet på østbredden av Glomma og skogåsene østover til vannskillet mot Haldenvassdraget.

Berggrunnen består av grunnfjellsgneiser som i øst danner et småkupert skoglandskap opp til nesten 300 moh., høyest når Nordre Stange varde på grensen til Marker sørøst i kommunen med 290 moh. Også ved grensen til Rakkestad i sørvest er det et småkupert skoglandskap. Skogen utgjør 58 prosent av kommunens areal, mens 31 prosent er dyrket mark (2013).

Det aller meste av landet i de vestre delene av kommunen er lavtliggende og i stor grad dekket av mektige marine løsavsetninger, vesentlig leire, mange steder dypt nedskåret av elver og bekker. Leirområdene ligger for det meste 100–150 moh. og er stort sett oppdyrket. Landet er betydelig høyere i øst og er dekket av bare sparsomme løsmasser og for størstedelen skogkledd.

Rett nord for Mysen ble det ved slutten av siste istid avsatt en mektig morenerygg, Mona, 3 km lang, 140–208 moh.; her er store sand- og grustak.

Størstedelen av kommunen ligger i Lekumelvas nedbørfelt. Denne munner ut i Glomma ved Grønsund.

Om lag 3/4 av befolkningen bor i de vestlige deler av kommunen. Kommunen har fire tettsteder; Mysen, SlituTrømborg og Finnestad. De to førstnevnte ligger ved Østfoldbanens østre linje nordvest i kommunen, Trømborg ved Rv. 22 rundt 7 km sørøst for Mysen og Finnestad ved Eidsberg st., 6 km sør for Mysen. I alt bodde 68 prosent av kommunens innbyggere i tettsteder i 2015 mot 86 prosent i Østfold som helhet. Mysen, som har bystatus etter kommunalt egenvedtak, er kommunens administrasjonssenter.

Eidsberg har hatt sammenhengende vekst i folketallet siden krigen, i tiårsperioden 2005–15 med gjennomsnittlig 1,1 prosent årlig, det samme som i hele Østfold. 

Jordbruket har en klar hovedvekt på kornproduksjon. Av den dyrkede jorden ble i 2010 hele 93 prosent nyttet til kornproduksjon. Eidsberg har også atskillig husdyrhold, både av storfe, svin og særlig høns. I 2014 utgjorde skogavvirkningen i kommunen 38 100 m3.

Industrien er i særlig grad konsentrert til Mysen og Hærland, ved E 18 øst for Mysen. Næringsmiddelindustri hadde i 2013 60 prosent av industriens sysselsatte, blant annet et større fjærfeslakteri og -foredlingsanlegg i Hærland og mølle og kornsilo i Mysen. Grafisk industri og trykkerier utgjorde ytterligere 20 prosent av industriens sysselsetting. Her merkes et større bokbinderi, også det i Hærland. Ellers har kommunen noe verkstedindustri (til sammen 13 prosent), samt sementvareindustri basert på lokale sand- og grusforekomster som sysselsetter fire prosent (inkludert sand- og grusproduksjon).

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Eidsberg. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen i kommunen er på 6 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ett kraftverk i kommunen.

Mysen er sammen med Askimbyen de viktigste handelssentrene for Indre Østfold.

Snaut halvparten av de bosatte yrkestakerne i Eidsberg har arbeid utenfor kommunen (2014), 31 prosent i de andre kommunene i Østfold, særlig i Askim som alene gir arbeid til 13 prosent av de bosatte yrkestakerne i Eidsberg. For øvrig har mange av de bosatte yrkestakerne arbeid i Oslo, i 2014 10 prosent.

Gjennom Eidsberg går Østfoldbanens østre linje (Ski-Sarpsborg). Det er god lokaltogforbindelse mellom Oslo og Mysen (Rakkestad) med faste stopp på Slitu og Mysen, samt på Eidsberg og Heia på togene som går til Rakkestad.

I Mysen ligger et viktig veikryss mellom E 18 (Oslo–Ørje–Stockholm) og Rv. 22 (Lillestrøm–Rakkestad-(Halden)). Ellers fylkesveier fra Mysen til Rødenes i Marker (Fv. 123), og gjennom vestre del av kommunen Fv. 105 Askim–Eidsberg kirke–Rakkestad. Mysen er et viktig knutepunkt for buss- og togforbindelsene i Indre Østfold.

Eidsberg hører til Øst politidistrikt, Heggen og Frøland tingrett og Borgarting lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Indre Østfold regionråd sammen med AremarkAskimHobølMarkerRømskogSkiptvetSpydeberg og Trøgstad.

Eidsberg kommune tilsvarer de fire soknene Eidsberg, Hærland, Mysen og Trømborg i Østre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Eidsberg til Rakkestad fogderi i Smaalenenes amt.

For statistiske formål er Eidsberg kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 38 grunnkretser:

  • Mysen vest: Mona, Mysen 8, Mysen 7, Mysen 1, Mysen 2, Heggin, Folkenborg vest, Folkenborg øst
  • Tenor/Kirkefjerdingen: Hen, Eidsberg, Ty, Lysaker, Kolstad, Høye, Slitu vest, Slitu øst, Øierud øst, Øierud vest
  • Trømborg: Åsgård, Lunde, Bøli, Lytomt, Sviu, Rånås
  • Hærland: Homstvedt, Vister, Ørken, Melleby, Lundeby, Myrvold
  • Mysen øst: Momarken, Åslia, Mysen 6, Mysen 5, Mysen 4, Mysen 3, Opsahl, Kirkås/Enga

Flere oldfunn vitner om gammel bosetning, med blant annet helleristninger ved Eidsberg stasjon og Norges antatt rikeste gullfunn fra folkevandringstiden på gården Sletner ved Slitu tettsted. Bygdemuseum på Folkenborg i den sørlige delen av tettstedet Mysen. Her ble Håkon Håkonsson født 1204. Eidsberg kirke (også kalt Østfolddomen på grunn av sin størrelse) er en steinkirke fra 1200-tallet med en vakker gotisk vestportal.

Momarken i den nordlige del av Mysen tettsted er en gammel markedsplass, nå mest kjent for det årlige Momarkedet arrangert av Mysen og omegn Røde Kors. Her ligger også Momarken travbane.

Kommunevåpenet (godkjent 1962) har et svart avrevet bjørnehode på gull bakgrunn. Viser til sagn fra folkevandringstiden om tolv brødre på Valdisholm i Glomma som hadde -bjørn i navnet sitt, og til baglernes Arnbjørn Jonsson som var borgherre på Valdisholm og Håkon Håkonssons lendmann.

Navnet. Første ledd, eid, ble brukt om en strekning langs en elv hvor naturlige hindringer medførte at transport måtte gå over land; sikter her kanskje til Eið, gammelt bygdenavn på nabobygda Askim. Eldre navn på kommunen er Heggin, jamfør kommunens tilhørighet til Heggen og Frøland tingrett (Frøland er et eldre navn på Trøgstad).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.