Råde

Faktaboks

Landareal
105 km²
Innbyggertall
7 633 (2022)
Administrasjonssenter
Karlshus
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Østfold)
Innbyggernavn
rådesokning
Målform
bokmål
Kommunenummer
3017 (fra 01.01.2020, tidligere 0135)
Høyeste fjell
Danserfjella (127 moh.)

Kommunevåpen

Råde

Landskap ved Råde kirke. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /KF-arkiv ※.
Kart
Kart
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering i tidligere Østfold fylke

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Råde er en kommune i Viken fylke som ligger mellom Vansjø og skogstraktene mot Våler i nord og Oslofjordens armer Kurefjorden og Krokstadfjorden og Skinnerflo i Glommas vestligste løp i sør. Kommunen ligger omtrent midtveis mellom bysentrene i Fredrikstad, Sarpsborg og Moss.

Råde har hatt uendrede grenser siden 1837 da det kommunale selvstyret ble innført. Kommunen grenser mot Moss i nordvest, Våler i nord, Sarpsborg i øst og Fredrikstad i sør.

Natur

Berggrunnen består av grunnfjell. Øst og umiddelbart sør for Vansjø danner den et småkupert åslandskap av gneis som når 126 meter over havet i Danserfjella nær grensen til Våler, kommunens høyeste punkt. Sørøst for en linje mellom Krokstadfjorden og sørøstenden av Vansjø består berggrunnen av granitt.

Sletterøyene i Oslofjorden hører også til Råde. Berggrunnen her er rester etter et lavadekke av rombeporfyr som i permtiden ble knust opp og siden kittet sammen til et meget sjeldent konglomerat kalt rombeporfyrkonglomerat som finnes på flere øyer langs østsiden av Oslofjorden. Disse øyene ligger langs en linje som strekker seg både nordover og sørover fra Sletterøyene (se Sletter og Missingene).

Berggrunnen i Råde er dekket av betydelige marine løsavsetninger (leire og sand), vesentlig sør for Raet, som gjennom kommunen går nordvest–sørøst, på sørsiden av Vansjø. Løsavsetningene har gitt store områder med god dyrkingsjord. I 2020 utgjorde dyrket mark 30 prosent av kommunens totalareal, særlig på og utenfor Raet, og skogen 45 prosent, i det alt vesentlige i de nordre delene av kommunen

Befolkning og bosetning

Bosetningen i Råde er tettest langs Raet og på sørsiden av Krokstadfjorden, lengst sør i kommunen. Skogsområdene i nordøst er tynnest bosatt.

På Raet sentralt i kommunen ligger Karlshus, kommunens administrasjonssenter og største tettsted (2314 innbyggere i 2021), ved krysset mellom E6 og riksvei 110, like nord for Råde stasjon på Østfoldbanen. Øvrige tettsteder er (folketall i 2021): Spetalen ved Krokstadfjorden på grensen til Fredrikstad helt i sørvest (2326 hvorav 2212 i Råde), Missingmyr fire kilometer øst for Karlshus (901), Tomb nær bunnen av Krokstadfjorden (281), samt en liten del av Ryggebyen (Halmstad) på raet i nordvest (3316 hvorav 105 i Råde). I 2021 bodde i alt 77 prosent av Rådes befolkning i tettsteder, mot 88 prosent i Viken fylke som helhet.

Råde har hatt sammenhengende befolkningsvekst etter andre verdenskrig. I tiårsperioden 2012–2022 var den gjennomsnittlige årlige veksten i Råde 0,9 prosent, samme vekst som i tidligere Østfold som helhet (uten Rømskog).

Næringsliv

De store marine løsavsetningene i kommunen har gitt grunnlag for et betydelig jordbruk. Av jordbruksarealet er 95 prosent åker og hage, 82 prosent til korn og oljevekster alene (2016). Foruten korn dyrkes det særlig poteter og grønnsaker, og Råde har etter Moss og Fredrikstad størst grønnsaksareal på friland av kommunene i tidligere Østfold fylke, og bare Moss har større areal til potetdyrking. Ellers merkes dyrking av hodekål, rødbeter og løk i Råde. Det holdes adskillig høns i kommunen, men ellers er husdyrholdet relativt lite. Vel tre prosent av Rådes arbeidsplasser er i primærnæringene (2019).

I 2019 utgjorde industrien i Råde ti prosent av kommunens arbeidsplasser, 32 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon. Det meste av industrien finner en i og omkring Karlshus. Viktigste industribransjer er (prosent av industriens samlede sysselsetting i 2019): verkstedindustri (45), næringsmiddelindustri (36), produksjon av gummi-, plast og mineralske produkter (13) og trelast- og trevareindustri (3).

Av de bosatte yrkestakerne i Råde hadde 71 prosent arbeid utenfor kommunen i 2019, hvorav 20 prosent i Moss/Rygge, 16 prosent i Fredrikstad, 13 prosent i Sarpsborg og i alt fem prosent i de øvrige østfoldkommunene. Fem prosent av de bosatte yrkestakerne i Råde hadde ellers arbeid i follokommunene og ni prosent i Oslo.

Samferdsel

Både E6, riksvei 118 (Moss–Karlshus) og jernbanen (Østfoldbanens vestre linje) følger Raet mellom Moss og Karlshus; E6 følger dette også videre mot sørøst. I Karlshus tar riksvei 110, hovedveien til Fredrikstad, av fra E6; parallelt med denne går jernbanen. Ellers går fylkesvei 116 fra fylkesvei 118 i Ryggebyen gjennom ytre del av Råde til Fredrikstad.

Karlshus har hyppig intercityforbindelse på jernbanen med Oslo, østfoldbyene og Göteborg, likeledes ekspressbussforbindelse med Oslo og Göteborg/København.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Ved botnen av Krokstadfjorden i sørvest ligger Tomb jordbruksskole.

Råde hører til Øst politidistrikt, Søndre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Råde kommune svarer til soknet Råde i Vestre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Mosseregionen sammen med Moss og Våler.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Råde til Moss fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Råde

For statistiske formål er Råde kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 19 grunnkretser:

  • Vestre Råde: Saltnes, Spetalen, Agnes, Hestevold og Holme, Tomb, Heia og Oven, Sognshøyda, Haugesten
  • Midtre Råde: Stensrød, Skråtorp, Karlshus, Strømshaug, Lundeby og Bjørnebekk, Halvorsrød og Oksenøya
  • Østre Råde: Strømnes og Hissingby, Haugan og Bekkhus, Revhaug og Aakeberg, Missingmyr og Slangsvold, Borge og Gillingsrød

Historikk og kultur

Råde er en gammel kulturbygd med rike forhistoriske funn, blant annet gravplasser ved Råde kirke og steinalderboplasser, de eldste fra 3000 fvt. ved Vansjø. Råde kirke fra 1185 ligger like øst for tettbebyggelsen på Karlshus. Her ligger også Råde bygdetun. Innerst i Krokstadfjorden ligger Tomb herregård.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1980) har en gull skråbjelke mot en grønn bakgrunn; illuderer Raet som går gjennom kommunen.

Navnet kommer antagelig av norrønt róða, ‘stang’ som ofte er brukt om for eksempel elve- og fjellnavn, men uvisst hva det sikter til i dette tilfellet. En innbygger i Råde kalles rådesokning.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bassøe, Hans: Gårder og slekter i Råde : oberst Hans Bassøes opptegnelser. 1968. Finn boken
  • Johansen, Øystein Kock og Dørum, Knut med flere: Rådes eldste historie, 2002–2013, fire bind, isbn 82-996344-0-7. Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg