Råde

Faktaboks

landareal:
105 km²
innbyggertall:
7 542
administrasjonssenter:
Karlshus
fylke:
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Østfold)
innbyggernavn:
rådesokning
målform:
bokmål
kommunenummer:
3017 (fra 01.01.2020, tidligere 0135)
høyeste fjell:
Danserfjella (127 moh.)

Kommunevåpen

Råde. Landskap ved Råde kirke. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering i Østfold fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Råde, kommune i Østfold fylke, mellom Vansjø, Oslofjordens armer Kurefjorden og Krokstadfjorden og Skinnerflo i Glommas vestligste løp. Kommunen ligger omtrent midtveis mellom Fredrikstad, Sarpsborg og Moss.

Råde har hatt uendrete grenser siden 1837 da det kommunale selvstyret ble innført. Kommunen grenser mot Rygge i nordvest, Våler i nord, Sarpsborg i øst og Fredrikstad i sør.

Natur

Berggrunnen består av grunnfjell. Øst og umiddelbart sør for Vansjø danner den et småkupert åslandskap av gneis som når 126 moh. i Danserfjella nær grensen til Våler, kommunens høyeste punkt. Sørøst for en linje fra Krokstadfjorden til sørøstenden av Vansjø består berggrunnen av granitt.

Sletterøyene i Oslofjorden hører også til Råde. Med sin berggrunn av rombeporfyrkonglomerat fra permisk tid skiller disse seg geologisk sett helt fra kommunen for øvrig. Dette er rester etter et lavadekke som tidligere dekket berggrunnen på fastlandet, men som i urotiden i perm ble hevet opp rundt 2000 m i forhold til landet lenger vest. Øst for forkastningslinjen ble berggrunnen utsatt for en kraftig erosjon, og etter hvert ble lavadekket slitt vekk her, og det gamle grunnfjellet igjen blottlagt.

Berggrunnen i Råde er dekket av betydelige marine løsavsetninger (leire og sand), vesentlig sør for Raet, som gjennom kommunen går nordvest–sørøst, på sørsiden av Vansjø. Løsavsetningene har gitt store områder med god dyrkingsjord; i 2016 utgjorde dyrket mark 29 prosent av kommunens totalareal. Vel 43 prosent er skog, i det alt vesentlige i nordre del av kommunen

Befolkning og bosetning

Bosetningen i Råde er tettest langs Raet og på sørsiden av Krokstadfjorden, lengst sør i kommunen. Skogsområdene i nordøst er tynnest bosatt.

På Raet sentralt i kommunen ligger Karlshus, kommunens administrasjonssenter og største tettsted (2225 innbyggere 2016), ved krysset mellom E 6 og Rv. 110, like nord for Råde stasjon på Østfoldbanen. Øvrige tettsteder er (folketall 2016): Spetalen ved Krokstadfjorden på grensen til Fredrikstad helt i sørvest (2238 hvorav 2140 i Råde), Missingmyr fire km øst for Karlshus (844), Tomb nær bunnen av Krokstadfjorden (264), samt en liten del av Ryggebyen tettsted (Grimstad) på Raet i nordvest (2377 hvorav 89 i Råde). I alt 76 prosent av Rådes befolkning bodde 2016 i tettsteder mot 86 prosent i fylket som helhet.

Råde har hatt sammenhengende befolkningsvekst siden krigen. I tiårsperioden 2007-17 var den gjennomsnittlige årlige veksten 1,1 prosent som er samme vekst som i fylket som helhet.

Næringsliv

De store marine løsavsetningene har gitt grunnlag for et betydelig jordbruk. Av jordbruksarealet er 94 prosent åker og hage, 84 prosent til korn og oljevekster alene (2016). Foruten korn dyrkes det særlig poteter og grønnsaker, og Råde har etter Rygge og Moss størst grønnsaksareal på friland av kommunene i Østfold, og bare Rygge har større potetdyrking. Ellers merkes dyrkingen av hodekål, rødbeter og løk. Det holdes adskillig høns i kommunen, men ellers er husdyrholdet relativt lite. I alt fire prosent av Rådes arbeidsplasser er i primærnæringene (2015).

Råde har en del industri,og 2015 utgjorde denne næringen 10 prosent av kommunens arbeidsplasser, 30 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Det meste av industrien finner en i og omkring Karlshus. Viktigste industribransjer er (prosent av industriens samlede sysselsetting 2014): næringsmiddelindustri (51), verkstedindustri (25), produksjon av gummi- , plast og mineralske produkter (20) og trelast- og trevareindustri (3).

Av de bosatte yrkestakerne i Råde hadde 69 prosent arbeid utenfor kommunen i 2015, hvorav 16 prosent i Fredrikstad, 12 prosent både i Moss og Sarpsborg, åtte prosent i Rygge og i alt fire prosent i de øvrige Østfold-kommunene. Av Rådes yrkestakere hadde ellers åtte prosent arbeid i Oslo og i alt fem prosent i Follo-kommunene.

Samferdsel

Både E 6, Rv. 118 (Moss–Karlshus) og jernbanen (Østfoldbanens vestre linje) følger Raet mellom Moss og Karlshus; E 6 følger dette også videre mot sørøst. I Karlshus tar Rv. 110, hovedveien til Fredrikstad, av fra E 6; parallelt med denne går jernbanen. Fv. 116 går fra Fv. 118 i Ryggebyen gjennom ytre del av kommunen til Fredrikstad.

Karlshus har hyppig intercityforbindelse på jernbanen med Oslo, østfoldbyene og Göteborg, likeledes ekspressbussforbindelse med Oslo og Göteborg/København.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Ved botnen av Krokstadfjorden i sørvest ligger Tomb jordbruksskole.

Råde hører til Øst politidistrikt, Moss tingrett og Borgarting lagsmannrett. Råde kommune svarer til soknet Råde i Vestre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Mosseregionen sammen med Moss, Rygge og Våler.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Råde til Moss fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Råde

For statistiske formål er Råde kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 19 grunnkretser:

  • Vestre Råde: Saltnes, Spetalen, Agnes, Hestevold og Holme, Tomb, Heia og Oven, Sognshøyda, Haugesten
  • Midtre Råde: Stensrød, Skråtorp, Karlshus, Strømshaug, Lundeby og Bjørnebekk, Halvorsrød og Oksenøya
  • Østre Råde: Strømnes og Hissingby, Haugan og Bekkhus, Revhaug og Aakeberg, Missingmyr og Slangsvold, Borge og Gillingsrød

Historikk og kultur

Råde er en gammel kulturbygd med rike forhistoriske funn, bl.a. gravplasser ved Råde kirke og steinalderboplasser, de eldste fra 3000 f.Kr. ved Vansjø. Råde kirke fra 1185 ligger i tettbebyggelsen på Karlshus. Her ligger også Råde bygdetun. I Råde ligger Tomb herregård.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1980) har en gull skråbjelke mot en grønn bakgrunn; illuderer Raet som går gjennom kommunen.

Navnet kommer antagelig av norrønt róða, ‘stang’ som ofte er brukt om for eksempel elve- og fjellnavn, men uvisst hva det sikter til i dette tilfellet. Innbygger kalles rådesokning.

Eksterne lenker

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg