Faktaboks

Administrasjonssenter
Karlshus
Fylke
Østfold
Innbyggertall
7 883 (2024)
Landareal
105 km²
Høyeste fjell
Danserfjella (127 moh.)
Innbyggernavn
rådesokning
Målform
bokmål
Kommunenummer
3112 (fra 2024, tidl. 3017 og 0135)

Kommunevåpen

Kart: Råde kommune i Østfold
Råde kommune i Østfold fylke.
Kart: Råde kommune i Østfold
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Råde

Landskap ved Råde kirke. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /KF-arkiv ※.

Råde er en kommune i Østfold fylke som ligger mellom Vansjø og skogstraktene mot Våler i nord og Oslofjordens armer Kurefjorden og Krokstadfjorden, samt Skinnerflo i Glommas vestligste løp i sør. Kommunen ligger omtrent midtveis mellom bysentrene i Fredrikstad, Sarpsborg og Moss.

Råde har hatt uendrede grenser siden 1837 da det kommunale selvstyret ble innført. Kommunen grenser mot Moss i vest, Våler i nord, Sarpsborg i øst og Fredrikstad i sør.

Natur

Berggrunnen består av grunnfjell som lengst øst i kommunen og umiddelbart sør for Vansjø danner et småkupert åslandskap av gneis som i Danserfjella nær grensen til Våler og Sarpsborg når 126 meter over havet. Dette er kommunens høyeste punkt. Sørøst for en linje mellom indre del av Krokstadfjorden og sørøstenden av Vansjø består berggrunnen av granitt, også av grunnfjellsalder.

Sletterøyene, som ligger langs en linje nord–sør i Oslofjorden og strekker seg både nordover og sørover i fjorden (se Sletter og Missingene), hører også til Råde kommune. Berggrunnen på disse øyene er rester etter et lavadekke av rombeporfyr som i permtiden ble knust opp og siden kittet sammen til et meget sjeldent konglomerat kalt rombeporfyrkonglomerat; denne bergarten finnes på flere øyer langs østsiden av Oslofjorden.

Berggrunnen i Råde er dekket av betydelige marine løsavsetninger (leire og sand), vesentlig sør for Raet. Dette går nordvest–sørøst gjennom kommunen, på sørsiden av Vansjø. Løsavsetningene har gitt store områder med god dyrkingsjord. I 2020 utgjorde dyrket mark 30 prosent av kommunens totalareal, særlig på og utenfor Raet, og skogen 45 prosent, i det alt vesentlige i de nordre delene av kommunen

Befolkning og bosetning

Bosetningen i Råde er tettest langs Raet og på sørsiden av Krokstadfjorden, lengst sør i kommunen. Skogsområdene i nordøst er tynnest bosatt.

På Raet sentralt i kommunen ligger Karlshus, kommunens administrasjonssenter og største tettsted, ved krysset mellom E6 og riksvei 110, like nord for Råde stasjon på Østfoldbanen.

Råde har hatt sammenhengende befolkningsvekst etter andre verdenskrig. I tiårsperioden 2013–2023 var den gjennomsnittlige årlige veksten i Råde 1,7 prosent mot 0,9 prosent i Østfold fylke (uten Rømskog).

Kart over Råde kommune
Kart over Råde kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Tettsteder

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det fem tettsteder i Råde. Tettstedene er til sammen 5,0 km², og omfatter 5 prosent av arealet i kommunen.

Tettsted Innbyggere Andel* Areal
Karlshus 2 987 38 % 2,0 km²
Spetalen ¹ 2 207 28 % 1,5 km²
Missingmyr 970 12 % 0,9 km²
Tomb 281 4 % 0,4 km²
Halmstad ² 115 1 % 0,2 km²
Sum 6 560 83 % 5,0 km²

* Andelen av innbyggerne i Råde kommune som bor i tettstedet.

¹ Tettstedet Spetalen omfatter deler av kommunene Råde og Fredrikstad. Den delen av tettstedet Spetalen som ligger i Råde kommune omfatter 95 prosent av innbyggerne og 89 prosent av arealet i tettstedet.

² Tettstedet Halmstad omfatter deler av kommunene Moss og Råde. Den delen av tettstedet Halmstad som ligger i Råde kommune omfatter 3 prosent av innbyggerne og 9 prosent av arealet i tettstedet.

Næringsliv

De store marine løsavsetningene i kommunen har gitt grunnlag for et betydelig jordbruk. Av jordbruksarealet er 94 prosent åker og hage, 81 prosent til korn og oljevekster alene (2020). Foruten korn dyrkes det særlig poteter og grønnsaker, og Råde har etter Moss, Fredrikstad og Indre Østfold størst grønnsaksareal på friland av kommunene i Østfold fylke, og bare Moss har større areal til potetdyrking. Ellers merkes dyrking av hodekål, rødbeter og løk i Råde. Det holdes adskillig høns i kommunen, men ellers er husdyrholdet relativt lite. Vel fire prosent av Rådes arbeidsplasser er i primærnæringene (2022).

I 2022 utgjorde industrien i Råde ni prosent av kommunens arbeidsplasser, 27 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon. Det meste av industrien finner en i og omkring Karlshus. Viktigste industribransjer er verkstedindustri, næringsmiddelindustri, produksjon av gummi-, plast og mineralske produkter og trelast- og trevareindustri.

Av de bosatte yrkestakerne i Råde hadde 71 prosent arbeid utenfor kommunen i 2022, hvorav 19 prosent i Moss, 16 prosent i Fredrikstad, 12 prosent i Sarpsborg og i alt fem prosent i de øvrige østfoldkommunene. Ni prosent av de bosatte yrkestakerne i Råde hadde ellers arbeid i Oslo og i alt seks prosent i follokommunene.

Samferdsel

Både E6, riksvei 118 (Moss–Karlshus) og jernbanen (Østfoldbanens vestre linje) følger Raet mellom Moss og Karlshus; E6 følger dette også videre mot sørøst. I Karlshus tar riksvei 110, hovedveien til Fredrikstad, av fra E6; parallelt med denne går jernbanen.

Ellers går fylkesvei 116 fra fylkesvei 118 i Ryggebyen gjennom ytre del av Råde til Fredrikstad.

Karlshus (Råde stasjon) har hyppig intercityforbindelse på jernbanen med Oslo, østfoldbyene og Göteborg, likeledes ekspressbussforbindelse med Oslo og Göteborg/København.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Ved botnen av Krokstadfjorden i sørvest ligger Tomb jordbruksskole.

Råde hører til Øst politidistrikt, Søndre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Råde kommune svarer til soknet Råde i Vestre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Mosseregionen sammen med Moss og Våler.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Råde til Moss fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Råde

For statistiske formål er Råde kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 19 grunnkretser:

  • Vestre Råde: Saltnes, Spetalen, Agnes, Hestevold og Holme, Tomb, Heia og Oven, Sognshøyda, Haugesten
  • Midtre Råde: Stensrød, Skråtorp, Karlshus, Strømshaug, Lundeby og Bjørnebekk, Halvorsrød og Oksenøya
  • Østre Råde: Strømnes og Hissingby, Haugan og Bekkhus, Revhaug og Aakeberg, Missingmyr og Slangsvold, Borge og Gillingsrød

Historikk og kultur

Råde er en gammel kulturbygd med rike forhistoriske funn, blant annet gravplasser ved Råde kirke og steinalderboplasser, de eldste fra 3000 fvt. ved Vansjø. Råde kirke fra 1185 ligger like øst for tettbebyggelsen på Karlshus. Her ligger også Råde bygdetun. Innerst i Krokstadfjorden ligger Tomb herregård.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1980) har en gull skråbjelke mot en grønn bakgrunn; illuderer Raet som går gjennom kommunen.

Navnet kommer antagelig av norrønt róða, ‘stang’ som ofte er brukt om for eksempel elve- og fjellnavn, men uvisst hva det sikter til i dette tilfellet. En innbygger i Råde kalles rådesokning.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bassøe, Hans: Gårder og slekter i Råde : oberst Hans Bassøes opptegnelser. 1968.
  • Johansen, Øystein Kock og Dørum, Knut med flere: Rådes eldste historie, 2002–2013, fire bind, isbn 82-996344-0-7.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg