Tunøya, innlandsøy i Sarpsborg kommune, Østfold, i Glommas nedre løp, begrenset av elvas hovedløp forbi Sarpsfossen i øst og sør, det vestre løpet gjennom Mingevannet/Ågårdselva i nordvest og Visterflo, som forbinder Ågårdselva med hovedløpet, i sørvest. Øya utgjør 82 km2 og hadde i 2014 rundt 32 500 innbyggere. Sarpsborg bysenter ligger sørøst på Tunøya. Kupert skogsterreng opptil 176 moh. (Buråsen), men særlig i sør også betydelige jordbruksarealer. Østfoldraet går tvers over øya og demmer opp Vestvannet og Tunevannet.