Halden tettsted er administrasjonssenter i Halden kommune, Viken fylke. Bysenteret ligger ved Tistas utløp i Iddefjorden. Tettstedet strekker seg på begge sider av elva oppover i Tistedalen ved Tistas avløp fra Femsjøen i øst, og langs Rv.21 og Iddefjordens nordside til Remmen i vest. Fredriksten festning ligger opp fra bysenteret på sørsiden av Tista.