Oldtidsveien, fortidsminne i Østfold, gammel ferdselsåre, opprinnelig ridevei, trolig fra jernalderen (omkring Kristi fødsel), nedskåret i terrenget som en dyp grøft. Krysser riksvei 110 ved Hunn øst for Fredrikstad, men kan følges gjennom store deler av fylket.