Tingrettsdistrikt i Østfold som omfatter de åtte kommunene Trøgstad (Frøland tidligere navn på Trøgstad og Askim), Eidsberg (Heggen tidligere navn på Eidsberg ), Rømskog, Marker, Askim, Spydeberg, Hobøl og Skiptvet. Tingrettsdistriktet hadde 51 880 innbyggere i 2017.