Skiptvet (Meieribyen) er tettsted og administrasjonssenter i Skiptvet kommune, Østfold. Tettstedet ligger ved Fv. 115 sentralt i kommunen; Skiptvet kirke, som er en steinkirke med langplan fra omkring 1200, ligger like øst for tettstedet.