Rakkestad

Faktaboks

Landareal
421 km²
Innbyggertall
8 230
Administrasjonssenter
Rakkestad
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Østfold)
Innbyggernavn
raksting
Målform
bokmål
Kommunenummer
3016 (fra 01.01.2020, tidligere 0128)
Høyeste fjell
Linnekleppen (325 moh.) på grensa til Marke

Kommunevåpen

Rakkestad sentrum. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Rakkestad er en kommune i Viken fylke, på østsiden av Glomma, nordøst for Sarpsborg, i det geografiske sentrum av fylket.

Kommunen omfatter nedbørfeltet til Rakkestadelva og dens mange og til dels sterkt forgrenede tilløp og grenser i øst til Marker og Aremark, i sør til Halden, i sørvest til Sarpsborg, i nordvest til Skiptvet og i nord til Indre Østfold.

Rakkestad ble opprettet som kommune i 1837 da det lokale selvstyret ble innført. Fra kommunen ble 1917 Degernes utskilt som egen kommune. Rakkestad fikk sine nåværende grenser i 1964 da Degernes igjen ble en del av Rakkestad kommune.

Natur

Berggrunnen er i hele kommunen grunnfjellsgneis. Grunnfjellet er i de sentrale strøk dekket av betydelige marine løsavsetninger, vesentlig leire, som er grunnlaget for det betydelige jordbruket i kommunen.

Øst, sør og sørvest i Rakkestad hever et småkupert åslandskap med et sparsomt morenedekke seg over leirjorden (over omtrent 130–140 meter over havet). Åsene når 325 meter over havet på Linnekleppen på grensen til Marker i øst. Glomma, som danner Rakkestads vestgrense, er bred og har ubetydelig fall gjennom kommunen.

Bosetning

Bosetningen er i vesentlig grad konsentrert til de lavereliggende jordbruksområdene i de sentrale og nordre delene av kommunen. Befolkningen fordeler seg med henholdsvis 75 prosent på tidligere Rakkestad og 25 prosent på tidligere Degernes kommune. Skogtraktene øst og sørvest i kommunen har sparsom bosetning.

Sentralt i nordre del av kommunen ligger tettstedet og kommunesenteret Rakkestad (4800 innbyggere 2020). Kommunens andre tettsted er Degernes (319 innbyggere 2020) og ligger ved Fv 22 rundt ni kilometer sør for kommunesenteret. I alt bor 62 prosent av Rakkestads folkemengde i tettsteder mot 88 prosent i Viken som helhet (2020).

Folkemengden i Rakkestad (med dagens grenser) viste nedgang de første tiårene etter siste krig. Etter en liten vekst på 1970-tallet hadde kommunen en relativt stabil folkemengde frem til omkring 2000. Siden har befolkningen vært i vekst, i tiårsperioden 2010–2020 med gjennomsnittlig 0,9 prosent årlig mot 1,5 prosent i Viken som helhet.

Næringsliv

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er industrien viktigste næring i Rakkestad målt etter andelen av arbeidsplassene med 16 prosent, 28 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2019). Andelen arbeidsplasser i primærnæringene på ti prosent er etter Aremark den høyeste andelen i tidligere Østfold.

Rakkestad er en betydelig jordbrukskommune etter størrelsen på jordbruksarealet, og driften er svært allsidig. Kommunen har særlig stort kornareal, og rundt 81 prosent av jordbruksarealet i kommunen blir nyttet til korndyrking (2019). Særlig merkes en stor produksjon av hvete; vel halvparten av kornarealet nyttes til denne kornsorten. Det dyrkes for øvrig en del oljevekster i Rakkestad

Før kommunerevisjonene i 2020 hadde Rakkestad størst storfehold blant Østfold-kommunene. Kommunen har for øvrig betydelig svine- og fjærfehold med en stor produksjon av både kylling-/kalkunkjøtt og egg. Skogavvirkningen var 69 300 m3 i 2019, 9,3 prosent av Østfolds totale avvirkning dette året.

Det betydelige jordbruket i Rakkestad avspeiles i en betydelig næringsmiddelindustri (større kalkun-/kyllingslakteri og eggpakkeri, møllevirksomhet, mv.), og næringsmiddelindustrien i kommunen hadde 22 prosent av industriens sysselsetting i 2019. Viktigste industribransje er verkstedindustri, særlig metallvareindustri, med i alt 65 prosent av industriens sysselsetting; ellers har trevare- og møbelindustri sju prosent av næringens sysselsatte (2019). En stor del av industrien i kommunen er lokalisert til Rakkestad tettsted.

Det er lite vannkraftproduksjon i Rakkestad. Fire mindre verk i Rakkestadelva er utbygd med i alt 5 MW i makininstallasjon og 17,5 gigawattimer (GWh) i midlere årsproduksjon.

Av de bosatte yrkestakerne i Rakkestad har 46 prosent arbeid utenfor kommunen (2019), 14 prosent i den nye kommunen Indre Østfold, ti prosent i Sarpsborg, fire prosent i både Fredrikstad, Halden og Oslo og i alt tre prosent i Follo-kommunene.

I Rakkestad utkommer Rakkestad Avis tre ganger ukentlig.

Samferdsel

Østfoldbanens østre linje (Ski-Sarpsborg) går gjennom kommunen. Lokaltogforbindelsen Rakkestad-Mysen-Oslo stopper foruten på Rakkestad st. også på Heia på grensen til Eidsberg i nord.

Gjennom Rakkestad tettsted går Rv 22 (Gjelleråsen–Lillestrøm–Mysen–Sarpsborg–Fredrikstad). Fra Rakkestad tettsted går Fv.220 sørover til Halden og videre til Holtet på grensen til Sverige, likeledes Fv 124 til Strømsfoss ved Haldenvassdraget. Fv.124 fører også nordover til Eidsberg kirke og videre til E18 øst for Askim. Det er en liten flyplass (med flyverksted) og hangarer nær tettstedet.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Rakkestad hører til Øst politidistrikt, Søndre Østfold tingrett og Borgarting lagsmannrett.

Rakkestad kommune svarer til soknet Rakkestad i Østre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Indre Østfold regionråd sammen med Indre Østfold, Marker og Skiptvet.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Rakkestad til Rakkestad fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Rakkestad

For statistiske formål er Rakkestad kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 35 grunnkretser:

  • Nordre Rakkestad: Skantebygda, Vestre Os, Nordre Os, Heia, Østre Os, Holøsåsen, Stemme, Mjørud, Vestby, Kirkegrenda, Gudim nordre, Gudim søndre, Rakkestad sentrum, Bergenhus, Kaaen/Fladberg, Gjulem, Gjølstad, Budalen
  • Søndre Rakkestad: Mellomdalen, Tjernes, Tjernesåsen, Ås, Kilebu, Sandbekk, Fjell, Vatvet/Erte, Haug/Stensrud, Harlem, Degernes sentrum, Kirkeng/Sveen, Førrisdal, Nærby, Bredholt, Ytterskogen, Sørbyåsen

Historikk og kultur

De eldste deler av Rakkestad kirke, som ligger rett sørøst for tettstedet, skriver seg fra middelalderen. Rakkestad bygdetun ligger i tettstedet; her ligger også et lokalt hjemmefrontmuseum. Det er gravhauger fra jernalder og vikingetid i Os.

På grensen mot Sarpsborg (Skjeberg) ligger Høgnipen (192 moh.) der det er funnet rundt 11 000 år gamle boplasser, 150–160 moh., som var datidens strandkant. Disse er blant de aller eldste spor etter mennesker man har her i landet. På Østby er kjent gravfelt fra jernalderen.

Anlegg for motorsport på Rudskogen ved Rv 111 sør i kommunen, se bilsport.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1975) har en deling av gull og grønt ved kløverbladsnitt; symboliserer jordbruk, men også kommunens tre kirkesogn.

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn; av mannsnavnet Rakki; kan også komme av tilnavnet rakki, ‘den raske, djerve‘, eller ’hunden’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Johansen, Øystein K. m.fl.: Rakkestad bygdebok, 1989-2002, 4 b., isbn 82-991989-0-9, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg