Nordnes, bolig- og næringsområde i Bergen, i bydel Bergenhus, på halvøya mellom Vågen og Puddefjorden. Atskillig gammel og til dels pittoresk bebyggelse. En del ble ødelagt under den annen verdenskrig, men er gjenreist. Den eldste del skriver seg fra kong Øysteins tid da Munkeliv kloster ble reist. Friluftsbad i Nordnesparken; ute på pynten Havforskningsinstituttet og Akvariet, som er mye besøkt av turister.