Fortifikasjon, læren om hvordan man bygningsteknisk skal oppnå dekning mot skadevirkninger av fiendtlige våpen. Befestningskunst brukes hovedsakelig om den historiske del av begrepet, mens fortifikasjon har et moderne taktisk/teknisk tilsnitt og brukes som fellesbetegnelse for hele fagområdet. Se også befestning.