Organisasjon er et ord som på norsk brukes i to forskjellige betydninger. For det første brukes ordet ofte som synonym til forening. For det andre brukes ordet organisasjon i en langt videre betydning som omfatter mange slags virksomheter inkludert bedrifter, offentlige etater og stiftelser i tillegg til foreninger. Begge betydningene er vanlige.

Faktaboks

Uttale
organisasjˈon
Etymologi
av gresk organon, ‘verktøy, hjelpemiddel, redskap’

Et eksempel på at organisasjon kan være synonym til forening, er uttrykket «organisasjonene i arbeidslivet». Det viser til fagforeninger (organisasjoner som representerer de ansatte) og arbeidsgiverforeninger. Et annet eksempel er uttrykket «organisasjonssamfunn». Når man sier at Norge er et organisasjonssamfunn, mener man gjerne at det er mange foreninger i Norge, og at svært mange her i landet er medlemmer av en eller flere foreninger som for eksempel idrettslag, fagforeninger eller Røde Kors.

Den andre og videre betydningen av organisasjon finner vi for eksempel i forbindelse med organisasjonsutvikling, organisasjonsteori, organisasjonspsykologi og organisasjonsforskning. Da handler det ofte om organisering av arbeidet innenfor en bedrift, en offentlig etat eller lignende. I denne vide betydningen av ordet vil enhver arbeidsplass som for eksempel en restaurant, en barnehage, en fabrikk, en militær avdeling eller et departement være en organisasjon. Den vide betydningen omfatter også foreninger og lignende. Organisasjonsnummer som norske myndigheter tildeler forskjellige virksomheter er også eksempel på bruk av ordet organisasjon i vid betydning.

Hvis man bruker den vide betydning av ordet organisasjon, er flyselskapet SAS et eksempel på en organisasjon. Hvis man derimot bruker organisasjon som synonym til forening, er ikke SAS noen organisasjon i den betydningen, men selskapet SAS er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen (foreningen) NHO Luftfart.

Samfunnsvitenskapenes forståelse av organisasjoner

I samfunnsvitenskapene brukes som oftest den vide betydningen av organisasjon. Her viser ordet organisasjon til et kollektiv som er bygd opp for å fremme ett eller flere formål, eller sett av verdier.

Felles for de fleste organisasjoner er at de har formaliserte regler og autoritetsrelasjoner, at de er basert på arbeidsdeling og at medlemskap er begrenset.

Organisasjonen omfatter et sett av roller (for eksempel «direktør», «avdelingsleder», «fagarbeider»), med folk som innehar rollene. Rollene er knyttet til hverandre i grupperinger, eller underenheter (avdelinger).

Begrepet organisasjon omfatter således både kollektiver som produksjonsbedrifter og forvaltningsenheter (organisasjoner med eiere og ansatte) og frivillige sammenslutninger eller foreninger (organisasjoner med eiere og medlemmer og der medlemmene gjerne er eiere, og ofte med en mindre gruppe ansatte, som gjerne kalles et sekretariat).

De sosiale relasjonene i organisasjoner atskiller seg fra relasjonene i familier, klaner, vennegrupper, nabolag eller gjenger, som vanligvis er mer uformelle og mindre målrettet. Av og til kan imidlertid slike sosiale grupper fungere så målbevisst og systematisk at de får sterke organisasjonslignende trekk.

Byråkrati

Noen bruker også organisasjon mer eller mindre synonymt med byråkrati. Max Weber har likevel fremholdt at selv om alle moderne byråkratier er organisasjoner, er ikke alle organisasjoner (Verband) byråkratier.

Organisasjoner kan også inkludere ordninger med stabil autoritet som ikke er basert på legal-rasjonelle byråkratier.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Sarah Örtlund

Jeg har lest en definisjon av ordet "organisasjon" skrevet av Ole T. Berg, men det står ikke hvilke år han har skrevet det. Hvordan kan jeg finne ut når det er skrevet? Mvh Sarah Örtlund

skrev Dag Einar Thorsen

Hei,Denne artikkelen er uforandret fra den fjerde og hittil siste papirutgaven av SNL, som kom i 2005. Det kan imidlertid godt hende at denne artikkelen, siden den omhandler et allment begrep, kan være skrevet til en tidligere papirutgave enn den siste og at den således er enda eldre. Hvis du klikker på ordet "revisjoner" under forfatternavnet, kan du se at artikkelen ble overført til den nye, elektroniske utgaven i 2009. For å være på den sikre siden foreslår jeg derfor at du bruker 2009 hvis du skal ha den inn i en referanseliste.Beste hilsen, Dag Einar Thorsen,fagansvarlig for statsvitenskap, politisk teori og politiske ideologier.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg