Fantasi er det å forestille seg noe som ikke er foreliggende eller sanselig nærværende. Fantasi er en samlebetegnelse for all forestillingsvirksomhet som synes mer bestemt av personens indre sjeleliv enn av den konkret foreliggende ytre realitet.

Faktaboks

Uttale
fantasˈi
Etymologi
av gresk ‘forestilling’

Som typiske eksempler på «realitetsfjern» fantasivirksomhet kan nevnes drømmer, dagdrømmer, visjoner og hallusinasjoner. Men fantasien griper også mer direkte inn i vår daglige virkelighet. Vi snakker for eksempel om å «ta fantasien til hjelp» når vi utfyller og rekonstruerer mangelfulle sanseinntrykk og uklare erindringer – hvor vi følgelig også risikerer å fortegne de faktiske forhold (for eksempel i vitneutsagn).

Fantasien kan også komme til uttrykk i måten forskjellige slags materiale og objekter behandles på, slik som i lek, forming og kunstnerisk aktivitet, og ikke minst i tankelivet, som evnen til å danne nye og originale begreper og tankeforbindelser. Fantasi er derfor en forutsetning for all skapende virksomhet og kan være like vesentlig for vitenskapsmannens og oppfinnerens som for kunstnerens arbeid.

Psykologi

I snevrere betydning brukes fantasi om den frie forestillings- og tankevirksomheten som ikke er styrt av hensynet til spesielle praktiske eller teoretiske siktemål. Slik fantasivirksomhet har betydning for den intellektuelle og emosjonelle tilpasning ved at personen får mulighet til å gjenta, bearbeide og tilegne seg nye tanker og erfaringer, og ved å gi avløp for tendenser som ikke får tilstrekkelig utløsning i det daglige liv og arbeid. Fantasi kan derfor være en viktig innfallsport til forståelse av et menneskes behov og følelsesliv. Det er utviklet spesielle psykologiske metoder (se projektive metoder) som tar sikte på å avdekke sentrale personlighetstrekk gjennom tolkning av personens fantasiprodukter.

Fantasiens nære forbindelse med ubevisste prosesser gjør at fantasiytringer ofte kan fortone seg uforståelige og «fremmede», også for personen selv (jamfør ekstraordinære tilstander av «inspirasjon» og «besettelse»). Ikke minst hos barn spiller fantasien en meget stor rolle, og mindre barn kan ofte vanskelig trekke en skarp grense mellom fantasi og realitet. Hos voksne vil svikt i evnen til å foreta et slikt skille bli betraktet som tegn på mental forstyrrelse.

Filosofi

Begrepet spiller en sentral rolle hos Aristoteles, Kant, filosofene i romantikken og i den tyske idealismen. Fantasien er velegnet til å formidle mellom det sanselige og det begrepsmessige fordi den innehar en dobbeltrolle; den er bundet til et sanselig materiale som den arbeider med, samtidig som den kan forme det og gå utover det sansemessig gitte.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg