Kontekst, sammenheng, særlig den sammenhengen som gir bakgrunn for å forstå et ord, en ytring, en tekst eller et kunstverk. Kontekst er altså de forholdene i omgivelsene som er relevante for forståelsen eller tolkningen av en ytring, eller for produksjonen av den. Slike omgivelser kan deles inn i det som kalles tekstuell kontekst, situasjonskontekst og kulturkontekst.

'Kontekstuell' betegner det som gjelder en spesifikk kontekst, eller noe som forekommer innenfor en kontekst.

Den tekstuelle konteksten er de andre ordene eller ytringene som omgir den aktuelle ytringen. I ytringen: «Du burde smake på suppa. Det er Mari som har laget den.» blir siste setning presentert som bakgrunn for å forstå (og akseptere) oppfordringen. Uten at det blir sagt uttrykkelig, forstås Maris (gode) kokeferdigheter som en grunn til å smake på suppa.

Situasjonskonteksten er forhold i den konkrete ytringssituasjonen, det vil si et sett med deltakere som utfører en kommunikativ aktivitet i visse fysiske omgivelser, på et gitt (historisk) tidspunkt, gjennom et visst medium. Det kan i eksempelet over være to bekjente som småprater mens de forsyner seg av en buffet i et spleiselag.

Kulturkonteksten er de sosiale og kulturelle mønstrene som gjør en enkelt hendelse gjenkjennelig som en viss type kommunikasjon. I vår kultur har vi normer og konvensjoner for hva det er vanlig å snakke om i selskaper og hvordan man deltar i et spleiselag. Andre kulturer har ikke spleiselag som en selskapsform, og folk fra disse kulturene vil dermed mangle bakgrunn for å delta i en slik aktivitet.

Skriftlige tekster vil tilsvarende inngå i en tekstuell sammenheng ved å referere eksplisitt eller implisitt til andre tekster (også kalt intertekstualitet). For eksempel kan en debattartikkel svare på eller imøtegå argumenter som er framsatt i en tidligere artikkel. De vil også inngå i en situasjonskontekst, selv om mange skriftlige medier innebærer at skrivesituasjonen og lesesituasjonen er atskilt i tid og rom, og at massemedier også innebærer at det er en rekke ulike lesesituasjoner med en rekke ulike lesere på ulike steder til ulike tider.

Dette vil kunne medføre at det blir en rekke ulike forståelser og tolkninger av en tekst. En viktig del av kulturkonteksten for en skriftlig tekst er sjangeren den tilhører, det vil si de kulturelle normene og konvensjonene for hvordan slike tekster skal utformes. For et litterært verk eller et kunstverk vil en viktig del av kulturkonteksten være den kunstneriske epoken eller stilretningen verket tilhører (for eksempel nyromantikken eller popkunst).

  • Svennevig, Jan: Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Oslo: Cappelen Akademisk 2009.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.