interesseorganisasjoner

Interesseorganisasjoner har til formål å arbeide for egne medlemmers interesser, særlig i arbeidsforhold eller næring. Arbeidstagerorganisasjon er et eksempel på en interesseorganisasjon.

Utbredelse

Ved inngangen til 2000-tallet var det nesten 2000 landsomfattende organisasjoner. Den første ble dannet i 1760 (Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab).

I 1850 var det 14 organisasjoner, men den raske veksten kom først mot slutten av århundret; antallet var nådd 154 i 1900. I 1940 var det 710 organisasjoner, i 1950 939, i 1970 1336, i 1985 1685 og i 1993 2392. Omtrent 2/3 av organisasjonene har sin basis i arbeids- og næringsliv.

Vel 70 prosent av den voksne befolkning er medlem i minst én organisasjon. Til sammen har organisasjonene omtrent 17 millioner medlemmer. Gjennomsnittsnordmannen er altså med i knapt fire organisasjoner.

Utforming

Et viktig nyere trekk ved organisasjonssamfunnet er at det dannes stadig flere «paraplyorganisasjoner», det vil si organisasjoner av organisasjoner.

Eldre slike er Landsorganisasjonen (1899) og Norsk Arbeidsgiverforening (1900), fra 1989 gått sammen med Norges Industriforbund og Norges Håndverkerforbund i Næringslivets hovedorganisasjon, NHO.

Blant de nyere er Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS (1977), og Akademikerne (1997).

Politikk

En viktig rolle for interesseorganisasjoner er å påvirke politikk. I statsvitenskapen kalles dette den korporative kanal, og denne har gradvis fått økende betydning.

Man ser også at stortingsrepresentantene spesialiserer seg på enkelte saksområder, ofte som en følge av at de er medlemmer av ulike fagkomiteer på Stortinget, som for eksempel Utenriks- og forsvarskomiteen.

Slik kan man si den demokratiske kanal tilpasses den korporative. Det at det er utviklet tette kontakter mellom stortingskomiteer, fagdepartementer og interesseorganisasjoner, har ført til at det tales om en segmentert stat: Man får for eksempel industri-, landbruks- og skolesegmenter.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg