Terminologi, de ord og uttrykk (termer) som er typiske for en virksomhet, et fag eller en vitenskap. Ny terminologi dannes særlig ved nye sammensatte ord eller ved innførsel av internasjonale fremmedord og av andre lånord, i Norge mest fra engelsk.