institusjon

Institusjon, betegnelse som i dagligtalen hovedsakelig brukes om konkrete innretninger som et sykehus eller en skole.

Faktaboks

Uttale
institusjˈon

I samfunnsvitenskapen brukes ordet i en mer utvidet og abstrakt betydning. I vid forstand kan en institusjon defineres som et sett med normer og en sosial praksis som regulerer den måten samfunnsmedlemmer løser viktige og tilbakevendende oppgaver på.

I dette ligger en oppfatning om at en del samfunnsmessige utfordringer er av en slik art at de må løses innenfor visse felles rammer hvis samfunnet skal kunne opprettholdes over tid.

De amerikanske sosiologene John W. Bennet og Melvin M. Tumin formulerte følgende utfordringer som ufrakommelige i ethvert samfunn:

  • opprettholdelse av de biologiske forutsetninger for samfunnets medlemmer;
  • produksjon og distribusjon av varer og tjenester;
  • reproduksjon av nye medlemmer;
  • sosialisering av nye medlemmer til samfunnsmedlemmer;
  • opprettholdelse av indre og ytre orden;
  • gjenskaping og fornyelse av mening og motivasjon.

Når det sies at ingen samfunn kommer utenom disse utfordringene, innebærer det at enkeltindividene i et samfunn trenger rammer for å kunne bidra til løsningen av sentrale oppgaver.

Enkelte har villet tilordne hver av disse oppgavene til separate institusjoner som familie, økonomi, politikk og religion. På samfunnsvitenskapelig hold er det likevel mer vanlig å regne med at hver av de forskjellige institusjoner bidrar til løsningen av flere oppgaver.

Endringer over tid kan innebære en vektforskyvning av hva slags oppgaver de ulike samfunnsinstitusjoner forventes å ta seg av. Med velferdsstatens utbygging er for eksempel flere oppgaver som tidligere tillå familiene, blitt overført til et politisk regulert område.

Noen oppgaver lar seg overføre mellom institusjonene, men ikke alle. Det pågår en løpende diskusjon om hvor mange oppgaver for eksempel instanser underlagt en politisk institusjon bør påta seg i forhold til familier og private sammenslutninger. Dette er en diskusjom som gjerne skiller venstre- og høyresiden i politikken.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg