Aktuell, virkelig, nærværende; som har interesse for dagen eller for øyeblikket, brennende.