Prince of Wales, siden 1301 tittel for Englands (fra 1707 Storbritannias) tronfølger når denne er eldste sønn av den regjerende konge eller dronning eller av en avdød innehaver av tittelen. Til tittelen er også knyttet en rekke andre verdigheter og titler, f.eks. duke of Cornwall, duke of Rothesay, earl of Chester, earl of Carrick, baron Renfrew of Lord of the Isles. Den første engelske Prince of Wales var Edvard 2, som ble født 1284 på slottet Carnarvon i Wales. Den nåværende (2006) tittelinnehaver er dronning Elizabeth 2s eldste sønn, prins Charles (f. 1948).