Synlig representasjon som gjengir vesentlige karakteristiske trekk av en person, gjenstand, situasjon eller lignende; fortrinnsvis brukt om en plan gjengivelse (tegning, maleri, fotografi), men i videre betydning også om romlige gjengivelser (modeller, skulpturer).