Raoul Hausman, østerriksk billedkunstner og forfatter, en av grunnleggerne av dadaismen. Han var med på å lage manifestet i Zürich i 1916 og tok del i den revolusjonære dadabevegelsen i Berlin i 1918–20. De utgav flere numre av kunsttidsskriftet Dada. Han flyttet til Frankrike i 1938 og arbeidet i økende grad med collage og diverse fototeknikker. Sammen med John Heartfield står han som oppfinner av fotomontasjen.