Oslo, norsk tobakksfabrikk grunnlagt 1854 (i Storgata) av Conrad Christian Parnemann Langaard, 1871 flyttet til Pilestredet. Opprinnelig var hovedproduktet egenprodusert skråtobakk, dessuten rulle- og pipetobakk, sigarer, sigaretter og snus. Importerte også røykeutstyr, sjokolade og sukkervarer. Fabrikken i Pilestredet ble nedlagt 1988, og senere har selskapet kun drevet import, distribusjon og salg av tobakksprodukter, bl.a. sigaretter fra Philip Morris-konsernet (Marlboro m.fl.), som Langaard fikk agenturet for gjennom oppkjøpet av firmaet Fredrik Jebe & Co. i 1970-årene. Omsetning ca. 225 mill. kr (2004). Bedriften var tidligere familieeid i flere generasjoner, fra 1962 som aksjeselskap, men ble 1986 overtatt av Olav Thon Gruppen.