Utsette lysfølsomt papir eller film for lys. Hvilken lysmengde som er nødvendig for å gi et normalt eksponert bilde, bestemmes ved hjelp av tabeller eller lysmåler basert på den følsomhet som er oppgitt for materialet.