Kjønnsroller

Kjønnsrolle. Illustrasjon fra Jespersens ABC og lesebok fra 1951. Billedteksten lyder: «Vi koser oss i dag. Mor syr. Far leser avis. Åse leiker med dokka si. Ole har en bil.»

Av /※.
Far mater barn
Kjønnsrollene i Norge har forandret seg mye i løpet av de siste tiårene. En av de store endringene er at menn er blitt mer aktive foreldre og tilbringer mer tid sammen med barna sine.
Far mater barn
iStockphoto.

Kjønnsrolle er en samling av normer og forventninger knyttet til det å være mann eller kvinne, gutt eller jente. Kjønnsrollene bestemmer gjerne tankemønstre, følelser og atferd. De gir også forventninger til hva man bør mene og interessere seg for.

Familie, skole og venner er viktige formidlere av sosiale normer og forventninger, men media og film er også sentrale i å etablere rollemønstre. Sistnevnte kan ofte bidra til å danne og opprettholde allerede etablerte kjønnsroller og stereotype oppfatninger av kjønn.

Normer og forventninger til ulike kjønn kan på noen områder variere fra kultur til kultur, men det vil også finnes likhetstrekk på tvers av kulturer. Dette kan bety at atferd og tenkning vi ofte oppfatter som resultat av en kulturbestemt kjønnsrolle i noen tilfeller kan ha biologiske og psykologiske årsaker. Med andre ord: Noen former for kjønnsroller kan være skapt og opprettholdt av kulturen (for eksempel familie, venner, media), mens andre kan være biologisk eller psykologisk betinget og dermed i liten grad være kulturelt bestemt.

Ulike forklaringer

På noen områder er handlinger, følelser og preferanser nokså like over kulturer. Et tema som er mye studert, er alderspreferanser i valg av partner. Forskning viser her at kvinner generelt foretrekker menn som er litt eldre enn dem selv, mens menn viser motsatt preferanse. En forklaring på slike mønstre kan være evolusjonshistorisk, i og med at slike preferanser i partnervalg tjener artens overlevelse, men kulturelle forhold kan også spille inn. Andre eksempler på atferd som er systematisk forskjellig mellom kjønn, som for eksempel høyere fysisk og verbalt aggresjonsnivå hos menn, forklares gjerne med utgangspunkt i biologiske mekanismer.

Andre kjønnsbetingede forskjeller, for eksempel i yrkesvalg, vil gjerne bli forklart som kulturelt bestemt. For eksempel er det langt flere kvinnelige sykepleiere enn mannlige, og det er flere mannlige ledere enn kvinnelige, men det er lite sannsynlig at dette kan forklares ut fra biologiske mekanismer alene. Noen slike mønstre endrer seg også over tid innen samme kultur, for eksempel ved at vi i den vestlige verden de siste årene har fått stadig flere kvinnelige piloter.

Mange forskjeller i kjønnsroller kan være opprettholdt av sosiale normer og forventninger, men også andre mekanismer kan være viktige. For eksempel kan lønnsforhold (menn forventer, og får, høyere lønn enn kvinner) bidra til å opprettholde kjønnsroller.

«Kjønnsrolle» er både et upresist begrep og et begrep som stadig endrer innhold, og mange forskere har av den grunn sluttet å bruke det i sine arbeider.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (3)

skrev Tommy-André Olsen

Er det noen som har noe info om hvordan kjønnsrollene var i fra 1850-1920?Innenfor emnene familie, sosialt og politikkDet er til en skoleoppgavetar godt i mot linker også :)

svarte Svein Askheim

Den annen industrielle revolusjon; ja, ikke minst i Norge foregikk store endringer i denne perioden - selvfølgelig først i byene. På landsbygda har de gamle kjønnsrolle-mønstrene vedvart frem til våre dager. Se f. eks. http://snl.no/Norge/kvinne-_og_likestillingssp%C3%B8rsm%C3%A5l eller historiske leksika. Det står mye om denne perioden.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg