Avtrykk, gjengivelse; bilde, kunstverk el.l. nøyaktig gjengitt ved mekaniske eller fotokjemiske metoder.